•  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  •  
   
  •  
    • Proces kreiranja politika, posebno u oblasti vladavine prava na nacionalnom nivou, ometa nekoliko faktora. Nedostaju uključenost i transparentnost, a civilno društvo ima ograničene mogućnosti za monitoring i evaluaciju. 

     Cilj projekta je osnivanje regionalnog mehanizma koordinacije za demokratiju i vladavinu prava u Makedoniji, Srbiji i Crnoj Gori, posebno kroz implementaciju Poglavlja 23 - Pravosuđe i osnovna prava i Poglavlja 24 - Pravda, sloboda i bezbednost.

     Projekat je usmeren ka organizacijama civilnog društva iz regiona i teži regionalnom povezivanju i zajedničkom mehanizmu praćenja/zagovaranja pitanja vladavine prava, a posebno onim stavkama u okviru poglavlja 23 i 24. Osim toga, projekat prepoznaje potrebu za razmenu najboljih praksi i naučene lekcije iz prethodnih talasa proširenja. Države se smatraju krajnjiom instancom, jer mogu da osiguraju saradnju između donosioca odluka i civilnog društva.

      

     Aktivnosti projekta:

     1. Faza pripreme

     • Prepoznavanje mehanizma koordinacije između regionalnih mreža
     • Regionalna radionica da pojednostavi i usmeri koordinaciju

     2. Faza istraživanja

     • Priprema nacionalnih studija slučaja (Makedonija, Srbija, Crna Gora)
     • Priprema predloga praktičnih politika

     3. Faza zagovaranja

     • Predstavljanje rezultata projekta na forumu
     • Širenje rezultata projekta

     4. Nadgledanje i evaluacija uticaja projekta

      

     Očekivani rezultati:

     • Razvijen zajednički okvir za procenu regionalnih priroritetnih pitanja u demokratiji i vladavini prava;
     • Razvijen okvir za regionalni mehanizam razmene o sprovođenju Poglavlja 23 i Poglavlja 24 kroz koordinaciju već postojećih regionalnih mreža
     • Pripremljene političke opcije za zalaganje pred domaćim akterima

      

     Ovaj projekat finansiran je od strane Evropskog fonda za Balkan (EFB), a u njegovoj realizaciji zajedno učestvuju Institut za evropske politike (EPI iz Makedonije), Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP iz Srbije) i Institut Alternativa (IA iz Crne Gore).

    • Tagovi: civilno društvo, vladavina prava, demokratizacija, MERLIN
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •