•  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  •  
   
  •  
    • Branko Petrović govori na opštinskom forumu održanom u Valjevu, novembar 2007. godine.

     Cilj ovog projekta bio je da se podigne učešće građanskog društva i građana u procesima odlučivanja o pitanjima bezbednosti na lokalnom i nacionalnom nivou.

     Posebno, planirano je i da se radi na pospešivanju komunikacije i partnerstva između civilnog društva, s jedne strane i političkih odlučilaca, eksperata profesionalaca iz državnih institucija, s druge strane. Takođe, projektom smo posredno pokušali da uvećamo svest građana o značaju reforme sektora bezbednosti i bezbednosne integracije Srbije.

     Kroz ovaj projekat težilo se ispunjenju sledećih ciljeva:

     a) kroz posebno osmišljeno istraživanje identifikovane su mogućnosti za intenzivnije učešće civilnog društva i svakog građanina pojedinačno u procesu kreiranja bezbednosne politike Srbije;

     b) pokretanjem javne debate o uspostavljanju novog nacionalnog sistema bezbednosti koja je uključila građane, nevladine organizacije, medije, predstavnike privatnog sektora i državne zvaničnike, izvršen je uticaj na političke odlučioce. U tu svrhu BCBP je organizovao deset opštinskih foruma u gradovima širom Srbije, pet javnih rasprava sa državnim zvaničnicima i postavio poseban veb-sajt;

     c) formiranjem organizovane Mreže nacionalnih i lokalnih nevladinih organizacija i eksperata specijalizovanih za bezbednosne teme nastala je svojevrsna grupa za pritisak u oblasti nadzora nad reformom sektora bezbednosti i kompetentan učesnik u ovom procesu.

     Ova grupa se fokusirala na promenu politike kako bi omogućila veću transparentnost u funkcionisanju sektora  bezbednosti i mehanizme za bolju zaštitu ljudskih i manjinskih prava kako građana tako i pripadnika oružanih snaga.

     Pregled organizacija civilnog društva koje se bave sektorom bezbednosti možete naći u našem Direktorijumu, u prilogu.

     Veb sajt projekta www.bezbednost.org prerastao je u posebnu prezentaciju koja svoju ulogu - povezivanja i promocije rada organizacija civilnog društva uključenih u formulisanje i sprovođenje bezbednosnih politika - vrši i danas.

     Ovaj projekat podržao je Institut za održive zajednice (ISC), uz podršku američkog naroda kroz donaciju USAID-a i trajao je 12 meseci.

      

    • Tagovi: građani, bezbednost, učešće, bezbednosna politika, ljudska bezbednost, kapaciteti
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •