•  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  •  
   
  •  
    • Prizor sa jednog od seminara održanog u sastavu projekta "Bezbednosna arhitektura EU", jul 2005.

     Nakon dobijanja Studije izvodljivosti, Srbija i Crna Gora je načinila odlučan korak ka integrisanju u evroatlantsku zajednicu. Na tom putu je presudno, kako govore iskustva drugih zemalja, uspostavljanje pune bezbednosne saradnje sa NATO i EU. Za tu svrhu nužno je nastaviti započetu reformu sektora bezbednosti. To posebno važi za Vojsku SCG, koja je 2005. godine predstavljala vodećeg aktera u bezbednosnoj saradnji SCG sa NATO i EU.

     Odatle je proistekla potreba da šira, ali i ekspertska javnost SCG stekne valjane uvide u nastajuću bezbednosnu strukturu Evropske unije. Posebno je važno u tom sklopu istražiti i tematizovati sadašnje i buduće odnose između EU i NATO. Sve to u kontekstu njihovih odnosa sa SAD. Tim pre, što je EU odlučna da uspostavi svoj autonomni bezbednosni identitet i stekne bezbednosnu samodovoljnost.

     BCBP je zato pripremio program jednodnevnog seminara za pripadnike MO i VSCG na temu “Bezbedonosna arhitektura EU-pogled iz Srbije i Crne Gore”. Namera je da se tokom deset jednodnevnih seminara podstakne stručna debata, te razmena  znanja i informacije između učesnika o evropskoj bezbednosnoj arhitekturi, evropskoj bezbednosnoj i odbrambenoj politici, izgradnji Evropskih oružanih snaga, odnosima EU i NATO, kao i posebno o mogućnostima bezbednosne saradnje između SCG i EU.

     BCBP je obezbedio potrebnu literaturu za polaznike seminara i prezentacije  predavanja. Polaznici su na kraju svakog seminara popunili evaluacioni upitnik, koji je po završetku projekta statistički obrađen i interpretiran, a rezultati dostavljeni Ministarstvu odbrane.

     Seminari su organizovani u jedinicama i ustanovama MO i VSCG u periodu od 15. juna do 15. jul 2005. godine uz podršku Evropske agencije za rekonstrukciju.

     Pored Miroslava Hadžića, predavanja pripadnicima VSCG držali su i Milica Delević, Zoran Jeftić i Miloš Ladičorbić.

     Tipski program seminara možete preuzeti u prilogu.

      

    • Tagovi: Vojska Srbije, reforma vojske, evroatlantske integracije, bezbednosna politika, evropska bezbednost, eu, nato, sad, obrazovanje, seminar
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •