•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • 18. broj Bezbednosti Zapadnog Balkana: deset godina reforme sektora bezbednosti u Srbiji

  •  
  • Datum: 05. decembar 2010.

   Ovaj broj časopisa Bezbednost Zapadnog Balkana teži tome da se jednom preko potrebnom analitičnošću osvrne na desetogodišnjicu datuma posle koga se može reći da se transformacija sektora bezbednosti u Srbiji usmerila prema ciljevima efikasnog i efektivnog pružanja nacionalne i ljudske bezbednosti u okvirima demokratske vladavine.

   Ako bi trebalo izvući osnovnu nit koja se provlači kroz najveći broj tekstova ovog broja, mogli bismo reći da tu nit predstavlja ukazivanje na problem podređivanja reforme sektora bezbednosti interesima uskih partijskih, ekonomskih i, u nekim slučajevima, kriminalnih grupa. U širem smislu, ovo ukazuje na pitanje da li je i „drugu tranziciju“ u Srbiji prikladno analizirati u tranzicionoj paradigmi ili je možda treba analizirati kroz paradigmu iliberalne transformacije.

   Reč je o temi kojom se Beogradski centar za bezbednosnu politiku bavi u kontinuitetu, pre svega u publikaciji Godišnjak reforme sektora bezbednosti. U ovom broju časopisa Bezbednost Zapadnog Balkana želeli smo da pružimo dodatni podsticaj razgovoru o toj temi, fokusirajući se na neke njene aspekte, ali i proširujući istraživačku lupu kako bismo sagledali i neke od domaćih i međunarodnih procesa, koji su u intezivnoj interakciji sa samim procesom reforme sektora bezbednosti u Srbiji.

   (izvod iz reči urednika 18. broja, Marka Žilovića, istraživača u Beogradskom centru za bezbednosnu politiku)

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •