•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Obuka novinara za utemeljeno izveštavanje o multinacionalnim operacijama

  •  
  • Datum: 24. novembar 2009.
   Marko Milošević govori o značaju usvajanja novog Zakona. Novi Sad, 23. novembar 2009.
   Marko Milošević govori o značaju usvajanja novog Zakona. Novi Sad, 23. novembar 2009.
   Petar Bošković iz Ministarstva odbrane govori o tome kako se u Srbiji doživljava tema učešća u misijama. Novi Sad, 24. novembar 2009.
   Petar Bošković iz Ministarstva odbrane govori o tome kako se u Srbiji doživljava tema učešća u misijama. Novi Sad, 24. novembar 2009.

   Centar za civilno-vojne odnose (CCVO) u saradnji sa Novosadskom novinarskom školom (NNŠ) održao je 23. i 24. novembra, u prostorijama NNŠ, trening o utemeljenom izveštavanju iz multinacionalnih operacija za novinare lokalnih i regionalnih televizija. Medijski trening predstavlja deo projekta „Izazovi povećanog učešća Srbije u multinacionalnim operacijama“, koji se sprovodi uz finansijsku podršku ambasade Češke Republike u Beogradu.

   Donošenjem novog „Zakona o učešću pripadnika Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica Republike Srbije“stvoren je pravni okvir za angažman Srbije na ovom polju. Centar je, u saradnji sa NNŠ, prepoznao potrebu da se multinacionalne operacije (MNO) odnosno mirovne operacije i učešće u njima demistifikuje, kao i da se ukaže na njihovu praktičnu upotrebljivost kao oruđa spoljne politike.

   Svesni ograničenosti sredstava sa kojima raspolažu lokalni i regionalni mediji, odlučili smo da pažnju usmerimo upravo na njihove predstavnike, koji će o MNO izveštavati prvenstveno na osnovu saopštenja Ministarstava odbrane i unutrašnjih poslova. U tu svrhu, istraživači CCVO Marko Savković i Adel Abusara su novinarima držali predavanja o evoluciji koncepta mirovnih operacija, dok je Marko Milošević održao predavanje o zakonskom okviru učešća u multinacionalnim operacijama. Predstavnik Biroa za međunarodnu saradnju MUP Srbije, Milan Milošević, predstavio je učešće pripadnika MUP Srbije u međunarodnim policijskim misijama koje se odvijaju u Liberiji i na Haitiju.

   Drugog dana treninga, novinari su imali priliku da čuju iskustva svojih kolega Aleksandra Mitića, dopisnika AFP sa Kosova 1999. godine i Jakše Šćekića koji je za Sky News izveštavao iz Iraka 2003. godine. Priliku da novinarima ukažu na načine dobijanja informacija, kao i obim njihove dostupnosti iskoristili su i načelnik uprave za odnose s javnošću Ministarstva odbrane Petar Bošković i Tanja Dojčinović iz Biroa za saradnju sa medijima MUP Srbije. Nakon uvodnih izlaganja, rasprava se fokusirala na modalitete dostupnosti informacija i na kanale komunikacije sa naglaskom na otvorenost pomenutih ministarstava za saradnju sa medijima.

   Tokom dvodnevnog treninga, u sklopu upoznavanja novinara sa problematikom multinacionalnih operacija, iskorišćena je i prilika da se uzmu izjave učesnika i izlagača na treningu, koje će biti predočene u vidu kratkih reportaža na temu multinacionalnih operacija i koje će biti prikazivane na lokalnim i regionalnim televizijama.

   Predavanja istraživača CCVO činila su ujedno i preliminarne rezultate analize šireg konteksta projekta, koji podrazumeva komparativnu analizu zakona i intervjue sa predstavnicima MO i MUP koji su predstavljali svoja iskustva iz misija, kao i sa stranim atašeima koji su predstavljali iskustva njihovih zemalja.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •