•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Kako do unapređenja prakse readmisije i azila u Srbiji?

  •  
  • Datum: 20. april 2012.
   Održan je prvi trening u okviru projekta „Umrežavanje i građenje kapaciteta za efektivniju migracionu politiku"

   U Gornjoj Koviljači Grupa 484 i Beogradski centar za ljudska prava organizovali su od 18. do 20. aprila 2012. godine trening Standardi i dobre prakse u oblastima azila i readmisije. Namera organizatora bila je da predstavnike civilnog društva, državnih institucija (MUP, Komesarijat za izbeglice, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, prekršajni sudovi i ustanove socijalnog rada) upoznaju sa evropskim standardima i dobrim praksama u politikama azila i readmisije. Ovo je učinjeno kroz predavanja Ričarda Vilijamsa, eksperta ECRE-a, Dušana Aralice iz UNHCR-a, Goranke Matić Novak iz Hrvatskog pravnog centra, Miroslave Jelačić iz Grupe 484, dva diskusiona foruma i posete centrima za smeštaj lica u postupku azila i readmisije.

   Interaktivno razmatranje dve kratke studije slučaja koje je pripremila Goranka Matić Novak iz Hrvatskog pravnog centra omogućile su učesnicima da uvide realne dileme i teškoće u procesu utvrđivanja osnovanosti konkretnih zahteva za azil, dok je posebno razmatrano pitanje uloge nevladinih organizacija u sistemu azila i korisnosti civilnog nadgledanja rada granične policije, u vezi sa prepoznavanjem tražilaca azila i omogućavanjem pristupa sistemu azila.

   Ričard Vilijams je predstavio neke od najrelevantnijih presuda Evropskog suda pravde i Evropskog suda za ljudska prava, i omogućio učesnicima da, kroz diskusije u manjim grupama razumeju uloge ključnih aktera u nedavno presuđenim, značajnim slučajevima. Miroslava Jelačić je predstavila aktuelne trendove u pogledu pristupa pravima za osobe u izbegličkom statusu i osobe u statusu subsidijarne zaštite. Miroslavina vežba u manjim grupama omogućila je učesnicima da razmotre i uporede konkretne odredbe relevantnog nacionalnog zakonodavstva i Evropskog saveta i da sami potraže odgovor na pitanje da li je, i na koji način, potrebno uvesti promene u nacionalni zakonodavni okvir.

   U prvom diskusionom forumu Sistem azila u Srbiji mišljenja su suočili Miljan Vučković, šef Odseka za azil MUP, Dušan Aralica i dvoje predstavnika nevladinih organizacija koje pružaju pravnu pomoć tražiocima azila - Jovana Zorić iz BCLJP i Radoš Đurović iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. Kao ključno pitanje nametnulo se zašto tokom četiri godine primene Zakona o azilu u Srbiji nije dodeljen niti jedan izbeglički status. Preovladalo je mišljenje kako je ovakva situacija posledica činjenice da se sistem azila u Srbiji koristi kao mesto predaha na iregularnom migratornom putu ka zemljama zapadne i severne Evrope, te da je zainteresovanost donosilaca odluka da ovaj proble reše mala i uslovljena evropskim integracijama.

   Treći dan treninga je otvoren drugim diskusionim forumom Tri lica readmisije. Nenad Đurišić iz Odseka za sprovođenje sporazuma o readmisiji MUP je istakao značajan porast državljana trećih država koje Mađarska vraća u Srbiju po osnovu sporazuma o readmisiji. Jedna od prisutnih sutkinja Prekršajnog suda u Loznici kritikovala je praksu da se u prekršajni postupak upućuju državljani trećih zemalja koji se u okviru procesa readmisije vraćaju iz BiH, nakon što su u toj zemlji već kažnjeni za ilegalni prelazak granice.

   Predstavnici civilnog sektora jasno su istaknuli tezu da je fenomen tobožnjih lažnih azilanata zapravo rezultat sekundarnih migracija i krajnji ishod neuspešnih mera reintegracije povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji. Dušan Aralica iz UNHCR-a je potvrdio da Srbija mora jačati institute poštovanja ljudskih prava, ali istakao i da zemlje EU problem velikog broja neosnovanih zahteva za azil moraju rešavati promenom načina procesuiranja zahteva za azil, konkretno, državljana Srbije, čime bi obeshrabrile podnošenje tih zahteva i siromašne ekonomske migrante odvratile od sistema azila.

   Treći diskusioni forum posvećen pitanjima prijema i smeštaja tražilaca azila u Srbiji posebno je bio posvećen problemu maloletnih tražilaca azila. Dragan Rolović, direktor Zavoda za vaspitanje dece i omladine u Beogradu, unutar koga je smešten Centar za smeštaj stranih maloletnih lica bez roditeljske pratnje, opisao je poteškoće sa kojima se Zavod suočavao proteklih par godina i šta je sve preduzimano kako bi se maloletnim strancima smeštenim u toj ustanovi obezbedio adekvatan tretman. Ivan Gerginov, pomoćnik komesara, predstavio je potom sliku izazova sa kojima se suočavao Komesarijat za izbeglice u nastojanjima da obezbedi adekvatan objekat za novi centar za smeštaj tražilaca azila. Opisao je, takođe, šta je sve urađeno da bi se rešila svojevrsna krizna situacija u Banji Koviljači, izazvana velikim brojem tražilaca azila i migranata koji su boravili izvan Centra za azil, i kako je uspostavljen drugi (privremeni) centar u Bogovađi, kod Lajkovca. Procenio je da bi novi centar za azil mogao biti otvoren u novembru 2012, sa smeštajnim kapacitetima od 300 do 350 mesta.

   U popodnevnim satima, u okviru završnog segmenta ovog trodnevnog treninga, dve odvojene grupe učesnika treninga posetile su centre u Banji Koviljači i Varni, upoznavši se sa objektima, uslovima smeštaja, funkcionisanjem tih ustanova, uslugama koje se pružaju njihovim korisnicima, i teškoćama sa kojima se nose korisnici centara i zaposleni u njima.

   Ove aktivnosti su deo projekta Umrežavanje i građenje kapaciteta za efektivniju migracionu politiku u Srbiji, koji sprovodi Grupa 484, u partnerstvu sa Beogradskim centrom za ljudska prava i Beogradskim centrom za bezbednosnu politiku, zahvaljujući podršci Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu.

   Izveštaj pripremio Siniša Volarević, programski koordinator Grupe 484

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •