•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Obukom vojske do kvalitetnije civilno-vojne saradnje

  •  
  • Datum: 11. maj 2012.
   Organizacije civilnog društva motivisane su za bavljenje bezbednosnim temama, i tome doprinosi razvijeni odnosi sa lokalnom zajednicom, multikulturalnost i podrška nezavisnih državnih institucija, a najveće izazove predstavljaju nedovoljna stručnost i neiskustvo u saradnji sa institucijama, nedostatak kapaciteta organizacija i nedovoljna zastupljenost u medijima, kao i zatvorenost državnih institucija i tajnost informacija - zaključci su predavanja koje je BCBP priredio za Vojsku Srbije.
   Istrazivacica BCBP Zorana Brozovic je odrzala predavanje na kursu za civilno-vojnu saradnju
   Istrazivacica BCBP Zorana Brozovic je odrzala predavanje na kursu za civilno-vojnu saradnju

   Istraživačica BCBP Zorana Brozović je 11. maja održala prezentaciju u kasarni „Car Lazar“ u Kruševcu sa ciljem da polaznike kursa civilno-vojne saradnje upozna sa dometima civilnog društva kao aktera u sektoru bezbednosti.

   Predavanje za oko 20 oficira i vojnih službenika obuhvatilo je predstavljanje opštih podataka o BCBP, strukturi i aktivnostima domaćih, inostranih i međunarodnih organizacija civilnog društva, kao i o načinu uticanja nevladinog sektora na strukture bezbednosti u Srbiji.

   Nakon izlaganja povedena je diskusija u kojoj su se pripadnici Vojske Srbije naročito interesovali za načine definisanja civilnog društva i njegovu funkciju u izgradnji mira.

   Odeljenje za civilno-vojnu saradnju Generalštaba Vojske Srbije je uz pomoć Centra za usavršavanje kadrova atomsko-biološko-hemijske odbrane, Komande za razvoj Rasinske brigade i 246. bataljona ABHO tokom maja organizovalo obuku „Osnovni štabni kurs u oblasti civilno-vojne saradnje“.

   Nastavu na kursu su pored starešina Odeljenja i odabranih civilnih organizacija iz Srbije izveli i instruktori oružanih snaga Republike Italije.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •