•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Direktorka BCBP aktivno je doprinela prvoj "EFB Community" konferenciji

  •  
  • Datum: 15. oktobar 2012.
   Pored toga što je govorila na panelu o povezanosti procesa donošenja odluka i istraživačkog rada, direktorka BCBP Sonja Stojanović Gajić je inicirala diskusiju o tome da li Srbi i Albanci mogu da reše konflikt.
   Direktorka BCBP moderira radionicu o tome da li Srbi i Albanci mogu da reše konflikt na Kosovu
   Direktorka BCBP moderira radionicu o tome da li Srbi i Albanci mogu da reše konflikt na Kosovu

   Prva "EFB Community" konferencija je održana u Zagrebu od 11-14 oktobra i okupila je oko 200 donosilaca odluka iz čitavog regiona Zapadnog Balkana i Evropske unije.

   Direktorka BCBP je bila učesnica panela “Novi načini kreiranja politika - premošćavanje jaza između istraživača i donosioca odluka”.

   Takođe, u okviru “open space” dela  konferencije Sonja Stojanović Gajić je bila moderatorka radionice u kojoj je otvorena zanimljiva rasprava o mogućnostima konstruktivnog rešenja konflikta Srba i Albanaca oko situacije na Kosovu.

   Trodnevni program Evropskog fonda za Balkan je realizovan pod motom "Ljudi, ideje i mreže". Događaj je obležila otvorena diskusija o aktuelnim temama koja je služila kao motor za razvoj novih kreativnih rešenja, vizija i koncepata za međusobno približavanje Zapadnog Balkana i EU.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •