•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Borba protiv korupcije: mi smo za!

  •  
  • Datum: 05. decembar 2012.
   Neophodno je razvijati sistem borbe protiv korupcije i uspešne mere, poput zaštite uzbunjivača, na transparentan način i sa merljivim učincima, jedan je od zaključaka okruglog stola „Borba protiv korupcije" koji je održan u Vrnjačkoj Banji 3. i 4. decembra.

   Jedan od najvećih rizika od korupcije je nepostojanje odgovarajuće kontrole nad sprovođenjem poverljivih nabavki u sektoru bezbednosti, kao i uticaj politizacije na proces upravljanja ljudskim resursima izjavio je istraživač BCBP-a Saša Đorđević na okruglom stolu o borbi protiv korupcije koji su organizovali Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, Kriminalističko-policijska akademija i Fondacija „Hans Zajdel“.

   Đorđević je na skupu predstavio glavne nalaze istraživanja BCBP „Mapa rizika od korupcije u sektoru bezbednosti“ i ulogu civilnog društva u sprečavanju i suzbijanju pojave korupcije u sektoru bezbednosti. 

   Na okruglom stolu su učestvovali i predstavnici Kriminalističko-policijske akademije (KPA). Njihovo istraživanje o korupciji u javnoj upravi pokazuje da su tri osnovna razloga pojave koruptivnih radnji u Srbiji:

   (1) niske zarade,

   (2) nepoštovanje etičkih standarda i

   (3) slaba spoljašnja i unutrašnja kontrola.

   Prema mišljenju istraživača KPA porast korupcije u Srbiji je trend započet još devedesetih, a kao ključni razlog za to su naveli posledice ekonomskih sankcija.

   Načelnik Sektora unutrašnje kontrole policije (SUKP) i pomoćnik ministra unutrašnjih poslova Miloš Oparnica istakao je da su četiri grupe policijskih službenika najviše podložne uticaju korupcije: pripadnici saobraćajne policije, granične policije, oni koji rade na upravnim poslovima i u kriminalističkoj policiji.

   U nastavku suzbijanja korupcije u policije, neophodno je da MUP izradi i sprovede jasnu strategiju borbe protiv korupcije, kao i da obezbedi nezavisnost SUKP-a kao centra izvrsnosti za probleme korupcije sa odgovarajućim brojem zaposlenih.

   Predstavnici Ministarstva pravde objasnili su način izrade novog nacionalnog strateškog plana za borbu protiv korupcije u Srbiji. Formirana je nova radna grupa koja u izradi strategije polazi od četiri principa: (1) nulta tolerancija, (2) vladavina prava, (3) insistiranje na saradnji i (4) transparentnost. Iskazana je spremnost da će strategija i akcioni plan biti usvojeni istovremeno, tako da će realizacija krenuti odmah nakon usvajanja u Narodnoj skupštini. Osnovni prioritet, prema rečima predstavnika Ministarstva pravde, predstavlja politička korupcija.

   Nezavisni državni organi - Agencija za borbu protiv korupcije, Zaštitnik građana, Poverenik za informacije od javnog značaja i Državna revizorska institucija - su na okruglom stolu predstavili svoje napore u borbi protiv korupcije.

   Predstavnica Zaštitnika građana Gordana Stevanović je napomenula tri smernice za budući strateški plan protiv korupcije: (1) javnost i transparentnost, (2) urediti diskreciona ovlašćenja javnih službenika i (3) poboljšati unutrašnje kontrolne mehanizme.

   Predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije su izneli preporuke za preciziranje nadležnosti Agencije i proširenje ovlašćenja, o čemu je potrebno pokrenuti javnu raspravu. Pored toga, neophodno je pospešiti razmenu informacija između organa koji su nadležni za borbu protiv korupcije.

   Na skupu su govorili i predstavnici Misije OEBS u Srbiji i Ministarstva pravde SAD koji su izneli glavne smernice za nastavak borbe protiv korupcije u Srbiji, ali i izneli spremnost da pomognu.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •