•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Politizacija je jedan od glavnih rizika korupcije u policiji

  •  
  • Datum: 20. decembar 2012.
   Politizacija, nespremnost policajaca da prijave slučajeve korupcije u svojim redovima i realizacija poverljivih nabavki, glavni su rizici korupcije u srpskoj policiji istakao je istraživač BCBP Saša Đorđević na predstavljanju sedme Zbirke predloga praktične politike za reformu policije.
   Konferencija o korupciji u policiji je privukla pažnju medija (izvor Medija centar Beograd)
   Konferencija o korupciji u policiji je privukla pažnju medija (izvor Medija centar Beograd)

   U svim dosadašnjim istraživanjima korupcije u policiji identifikovani su isti rizici, a glavni među njima je politizacija, naveo je Đorđević na konferenciji u Medija centru prilikom izlaganja nalaza sedmog izdanja Zbirke predloga praktične politike za reformu policije.

   "Zbog nastojanja političkih stranaka da kontrolišu proces selekcije kadrova za rad u policiji uprave u Nišu i Novom Sadu već tri godine nemaju načelnike. Veliki problem predstavljaju i realizacije poverljivih nabavki. One se često vrše na osnovu slobodne procene rukovodilaca u kabinetu ministra, pri čemu svrsishodnost tih nabavki može da se dovede u pitanje", izjavio je Đorđević.

   Predstavljajući rezultate studije o korupciji u policiji po kojima više od 75 odsto policajaca nije spremno da prijavi slučajeve korupcije u sopstvenim redovima, Đorđević je naglasio potrebu izgradnje efikasne unutrašnje kontrole u policiji i sistema zaštite uzbunjivača na nacionalnom nivou.

   Koautor ovog izdanja Zbirke Jan Litavski istakao je da se korupcija u policijskim redovima mora posmatrati kroz širi društveni kontekst u kome policija deluje.

   "Glavni uzroci pojave korupcije u policiji su zloupotreba službenih ovlašćenja i sticanje dobiti, prvenstveno materijalne za pojedinca. Korupcija podriva misiju policije i dovodi do nedovoljno kvalitetnog izvršavanja operativnih poslova, što za posledicu ima urušavanje njenog kredibiliteta kod građana", rekao je Litavski.

   Kao najčešće oblike korupcije u policiji, on je naveo davanje mita saobraćajnim policajcima za izbegavanje kazni za saobraćajne prekršaje i davanje mita za brže izdavanje ličnih dokumenata.

   Pored video zapisa cele konferencije možete pročitati i kompletnu Zbirku predloga praktične politike za reformu policije u Srbiji, koju BCBP objavljuje u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji.

    

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •