•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Policija i rodna ravnopravnost: Uvođenje rodne perspektive u policijski rad

  •  
  • Datum: 17. jun 2013.
   BCBP je ovu aktivnost ralizovao u okviru programa saradnje između Švedskog nacionalnog policijskog odbora (SNPB) i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije (MUPRS) 2013-2014, uz podršku Švedske međunarodne agencije za saradnju i razvoj (SIDA) II faza: Pružanje podrške implementaciji Strategije razvoja.

   Šta je rodna ravnopravnost i kako je primeniti u policijskoj profesiji bile su teme uvodnog treninga za zaposlene u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije (MUP) koji je od 12. do 14.  juna 2013. godine u Kovačici organizovao Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP). 

   Kroz interaktivne panele i radionice, učesnici su diskutovali o temama kao što su pol i rod, rodna analiza, rodno senzitivan policijski rad i rodna ravnopravnost u rukovođenju i upravljanju policijom, ali i analizirali specifične bezbednosne potrebe muškaraca i žena.

   „Rodna ravnopravnost u policiji nije samo pitanje zastupljenosti žena, nego predstavlja odgovor na specifične bezbednosne potrebe žena i muškaraca u našem društvu. Zbog toga je rodna analiza specifičnih bezbednosnih potreba žena i muškaraca neophodna za bolji rad policije”, rekla je Sonja Stojanović Gajić, direktorka BCBP i moderatorka treninga.

   Na seminaru su učestvovali predstavnici Uprave kriminalističke policije (Nacionalni kriminalističko-tehnički centar i Služba za kriminalističko obaveštajne poslove), Biroa za strateško planiranje, Biroa za međunarodnu saradnju i Odeljenja za upravljanje projektima finansiranim iz fondova Evropske unije (IPA), kao i zaposleni u područnim policijskim upravama. Kroz praktičnu vežbu učesnici su izlistali pretnje po bezbednost žena i muškaraca različitih uzrasta. Nalazi ukazuju da su odrasle žene  kao i devojke izložene većim pretnjama kada su u pitanju nasilje u porodici, seksualni delikti, trgovina ljudima i sitne krađe, dok su odrasli muškarci više izloženi krvnim deliktima, razbojništvu i iznudama.

   „Analiziranjem bezbednosnih potreba žena, muškaraca, devojčica i dečaka, povećava se sposobnost policije da sprovede učinkovite istrage i prikupi kvalitetne dokaze, ujedno štiteći prava građana i građanki", istakao je jedan od učesnika seminara.

   Kroz analiziranje osnovnih koncepata roda i pola, učesnici seminara su dobili saznanja kako pol i rod utiču na uloge koje žene i muškarci imaju u društvu i kako se to oslikava na policijsku organizaciju. Učesnici su diskutovali o procesu regrutovanja žena u policijsku organizaciju, zatim zadržavanju na radnim pozicijama, diskriminaciji na radnom mestu, seksualnom uznemiravanju i nedostatku mogućnosti za napredovanje žena u policiji.

   Dokle se stiglo u uvođenju rodne ravnopravnosti u MUP-u?

   Vesna Nikolić, Sonja Stojanović Gajić i Snežana Novović o rodnoj ravnopravnosti u policiji
   Vesna Nikolić, Sonja Stojanović Gajić i Snežana Novović o rodnoj ravnopravnosti u policiji
   Savetnica za rodnu ravnopravnost u MUP-u i predsednica Multisektorskog koordinacionog tela za sprovođenje Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti UN - Žene mir i bezbednost, Vesna Nikolić je istakla važnost obezbeđivanja veće zastupljenosti žena na svim nivoima odlučivanja u nacionalnim, regionalnim i međunarodnim istitucijama. Ona je prestavila proces sprovođenja NAP 1325 u Srbiji, mehanizme za rodnu ravnopravnost kao i glavna istitucionalna tela zadužena za ovaj proces.

   Snežana Novović, jedna od osnivačica Mreže žena policajaca Jugoistočne Evrope (WPON), je objasnila važnost zapošljavanja žena u policiji, njihovog napredovanja i izgradnje karijera policijskih službenica u celom regionu. Pored toga, ona je pojasnila neke od mehanizama za rodnu ravnopravnost, kao što su osobe od poverenja koje rešavaju konkretne probleme diskriminacije u MUP-u.

   „Neophodan je bolji protok informacija o mehanizmima rodne ravnopravnosti kako bi svi bili obavešteni o procesima koji se dešavaju u MUP-u", naglasila je jedna učesnica seminara.

   Dobre prakse i izazovi u borbi protiv nasilja nad ženama i trgovini ljudima

   Načelnik Odeljenja za javni red i mir Policijske uprave Beograd Milan Stanić naveo je konkretne primere dobre prakse kojima se policijski službenici služe u slučajevima nasilja nad ženama. Na primer, ukoliko bezbednosna procena ukaže da je verovatno da se nasilje ponovi, moguće je žrtvi udeliti ličnog policajca koji će joj biti dostupan 24 sata, svakog dana u nedelji.

   Vladimir Abazović iz Službe za borbu protiv trgovine ljudima Uprave kriminalističke policije je istakao da su proaktivnim istraživačkim metodama skoro otkrivena tri slučaja trgovine ljudima, dok je 6 žrtava spašeno pre nego što su ušle u lanac trgovine ljudima.

   Jedan od učesnika seminara je naveo da je edukacija o uvođenju rodne ravnopravnosti u policijski rad od velike važnosti ne samo za policijske službenike nego i za rukovodioce na svim nivoima u MUP-u.

   „Jedino senzibilizacijom najvišeg rukovodstva mogu se postići promene u čitavoj policijskoj organizaciji", zaključeno je na seminaru.

   Izveštaj pripremila istraživačica BCBP Aurelija Đan  

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •