•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Primena rodne analize u strateškom planiranju u policiji

  •  
  • Datum: 05. oktobar 2013.
   Sagledavanje mogućnosti za uvođenje rodne perspektive u strateško planiranje i rad policije i primena alata za rodnu analizu bile su glavne teme drugog seminara za analitičare/ke i planere/ke u Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP).

   Sonja Stojanović Gajić, direktorka BCBP je učesnicima objasnila osnovne koncepte pola i roda
   Sonja Stojanović Gajić, direktorka BCBP je učesnicima objasnila osnovne koncepte pola i roda
   Cilj seminara “Rodna analiza u policiji” koji je održan od 2. do 4. oktobra 2013. godine u hotelu Relax u Kovačici bio je da okupi relevantne učesnike/ce koji se bave strateškim planiranjem u MUP-u kako bi ih senzibilisao da uvedu rodnu perspektivu u svoj dalji rad.

   Kroz interaktivno predavanje, direktorka BCBP Sonja Stojanović Gajić učesnicima je objasnila zašto je rod važna tema za analitičare/ke i planere/ke u policiji, nakon čega im je kroz vežbu predstavila osnovne koncepte roda, pola i urodnjavanja (gender mainstreaming).

   „S obzirom na to da različite uloge žena i muškaraca u policiji predstavljaju ogledalo čitavog društva, važno je zapitati se kakvu to policiju želimo. Policija mora da bude reprezentativna za celo društvo kako bi odgovorila na bezbednosne potrebe svih građana i građanki Srbije“, naglasila je Sonja Stojanović Gajić.

   Švedski primer uključivanja većeg broja žena u policijski rad

   Ucesnici/e su imali zadatak da sagledaju različite bezbednosne potrebe žena i muškaraca
   Ucesnici/e su imali zadatak da sagledaju različite bezbednosne potrebe žena i muškaraca
   Ekspertkinja za rodna pitanja i različitost u Švedskoj policiji Helena Kasu Hal predstavila je primere dobre prakse uključivanja žena u rad švedske policije. Prema njenim rečima, švedsko zakonodavstvo nalaže kvotu od 40% za manje zastupljen pol, pa samim tim taj procenat predstavlja broj žena u švedskoj policiji.

   „Pitanje rodne ravnopravnosti u policiji je pitanje ljudskih prava, ali i razvoja policije kao organizacije“, istakla je Hal.

   Kao veoma zanimljiv primer praktikovanja rodne ravnopravnosti u policiji istaknuto je „duplo rukovođenje“ (double leadership concept), odnosno praksa postavljanja po dve osobe na jedno rukovodeće mesto, čime se omogućilo da rukovodilac/rukovoditeljka radi od kuće ili odsustvuje sa posla, recimo zbog dece.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •