•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Poboljšati sprovođenje NAP-a za primenu Rezolucije 1325

  •  
  • Datum: 10. oktobar 2013.
   Srbija je u primeni Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti UN ostvarila napredak na planu politika i institucija ali još mora da radi na ostvarivanju ciljeva u praksi, zaključak je konferencije o sprovođenju Nacionalnog akcionog plana (NAP) za primenu rezolucije, koju je organizovao Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP) u saradnji sa Agencijom UN za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women).

   O primeni NAP 1325 u Srbiji diskutovao je veliki broj predstavnika sektora bezbednosti, parlamenta i civilnog društva
   O primeni NAP 1325 u Srbiji diskutovao je veliki broj predstavnika sektora bezbednosti, parlamenta i civilnog društva

   Potrebno je promeniti diskurs o tome šta znači Rezolucija 1325 za građane i građanke i kako oni mogu doprineti njenom sprovođenju rečeno je na konferenciji "Nezavisno praćenje i izveštavanje o sprovođenju NAP za primenu Rezolucije 1325 - Žene, mir i bezbednost u Srbiji", održanoj 10. oktobra u Mаloj sаli Domа Nаrodne skupštine Republike Srbije.

   Istaknuto je i da je potrebno poboljšati transparentnost rada na sprovođenju plana, kao i unaprediti odnose između državnih aktera i civilnog društva. Na konferenciji su predstavljeni nalazi BCBP o rezultatima primene NAP-a. Direktorka BCBP Sonja Stojanović Gajić rekla je da NAP treba da odgovori na konkretne životne probleme građana.

   "O dokumentu ne treba da se raspravlja samo u institucionalnom smislu i na osnovu indikatora već treba iskoristiti priliku da se sada, kada smo na pola puta primene NAP-a, izvuku lekcije, napravi revizija  i uvidi šta je potrebno popraviti", rekla je Sonja Stojanović Gajić.

   Ona je dodala je Srbija druga u regionu, posle BiH usvojila nacionalni akcioni plan za Rezoluciju 1325, a da je to do sada učinila i Makedonija. Prema njenim rečima, Srbija se u svom planu jedina usredsredila na sektor bezbednosti, dok je u BiH i Makedoniji pitanje učešća žena formulisano šire kao učešće u odlučivanju o pitanjima bezbednosti, spoljne politike i mira.

   Predstavnica Agencije UN za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women) u Srbiji Asja Varbanova rekla je da je od usvajanja Rezolucije 1325 u oktobru 2000. godine samo 39 članica UN, odnosno manje od trećine, usvojilo nacionalne akcione planove za sprovođenje te rezolucije. Ona je ocenila da primena ciljeva rezolucije mora da se pojača.

   Koordinatorka Ženske parlamentarne mreže koja okuplja poslanice različitih stranaka u Skupštini Srbije Biljana Hasanović Korać je naglasila da se ciljevi Ženske parlamentarne mreže poklapaju sa ciljevima Rezolucije 1325 kao i sa Nacionalnim akcionim planom, uključujući participaciju žena u svim sferama društvenog života, a naročito u procesima odlučivanja i mirovnim pregovorima. Ona je takođe dodala da je jedan glavnih ciljeva Mreže zaštita žena od svih vrsta nasilja i diskriminacije.

   Dostignuća i izazovi u primeni NAP 1325 u Srbiji

   O dostignućima i izazovima u primeni NAP 1325 govorile su Gordana Subotić, Sonja Stojanović Gajić i Maja Bjeloš
   O dostignućima i izazovima u primeni NAP 1325 govorile su Gordana Subotić, Sonja Stojanović Gajić i Maja Bjeloš

   Predstavnica oganizacije Žene u crnom Gordana Subotić smatra da dve i po godine od sprovođenja NAP-a nema pomaka u ostvarivanju ciljeva Rezolucije 1325 u Srbiji. Prema njenom mišljenju eventualna dostignuća su ostala unutar sektora bezbednosti, dok građani i građanke ne primećuju efekte u pogledu povećanja učešća i zastupljenosti žena na mestima odlučivanja kao i rešavanja problema i potreba žena izbeglica u Srbiji.

   "Po našim indikatorima nije bilo dostignuća. Izgleda da je NAP donet zbog pridruživanja EU i reklamiranja na međunarodnim skupovima, a ne da bi se rešili suštinski problemi", rekla je ona.

   Istraživačica BCBP Maja Bjeloš je kao prioritet za naredni period izrazila potrebu da sprovođenje NAP bude lišeno zavisnosti od političkih dešavanja koji usporavaju proces i narušavaju njegov kontinuitet, kao i da sprovođenje ne treba da bude “dodatni posao pojedinih, već sastavni posao svih”. Ona je takođe ukazala da treba pomeriti fokus sprovođenja od nacionalnog ka lokalnom nivou, uključiti i druge državne organe, druge predstavnike organizacija civilnog društva i čitav process učiniti dovoljno inkluzivnim i otvorenim.

   “Na preporuku Poverenice za zaštitu ravnopravnosti uveden je rodno osetljiv jezik u službe bezbednosti i ukinute su ili ublažene kvote za upis žena na kriminalističku i vojnu akademiju. To nam sada izledaju kao mali koraci ali ti mali koraci će voditi većim promenama", istakla je Maja Bjeloš.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •