•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Albanija i Srbija: percepcije i stvarnost

  •  
  • Datum: 16. oktobar 2013.
   Rasvetljavanje sadašnjih političkih, ekonomskih i kulturnih odnosa između Srbije i Albanije i ukazivanje na mogućnosti za buduća poboljšanja tih odnosa cilj je publikacije koja je nastala kao rezultat saradnje Beogradskog centra za bezbednosnu politiku i Albanskog instituta za međunarodne studije.

   Autori rada „Albanija i Srbija: percepcije i stvarnost“(Albania and Serbia: Perceptions and Reality) želeli su da ukažu na mogućnosti za prevazilaženje često pogrešnih shvatanja koja ometaju normalne političke, ekonomske i kulturne odnose između Albanije i Srbije. Oni smatraju da je saradnja između ove dve zemlje površna iako su one dva važna aktera na Balkanu. Prema njihovom mišljenju, Albanija i Srbija su postigle značajne napore u razvoju bilateralnih odnosa u poslednjoj deceniji. Politički gledano, dijalog između dve države je prisutan, a povremeno se dešavaju i zvanične državne posete, a i u ekonomskom smislu, posmatrano iz ugla trgovine i investicija, trend poboljšanja odnosa je pozitivan, ali veoma spor.

   Danas, više od deset godina nakon završetka rata na Kosovu, i pet godina nakon proglašenja nezavisnosti Kosova, Albanija i Srbija su još uvek daleko od normalnih konstruktivnih odnosa koji treba da postoji između dve države koje se nalaze u istom regionu, i to je u velikoj meri uslovljeno negativnim istorijskim nasleđem, slažu se autori.

   Ova knjiga je podeljena u pet delova. Tema prvog dela je istorijska pozadina odnosa između Albanije i Srbije u poslednjih dvadeset godina. Drugi deo je posvećen metodologiji korišćenoj u ovom istraživanju. Treće poglavlje se bavi kvantitativnim nalazima monitoringa medija u Albaniji i Srbiji, dok se u četvrtom autori fokusiraju na kvalitativne nalaze dobijene iz intervjua rađenih u Tirani i Beogradu. Rad se završava preporukama koje mogu da posluže za buduće unapređenje odnosa, a nakon toga i percepcija na obe strane.

   Koautori ovog rada su Filip Ejdus, član Upravnog odbora BCBP i docent na Fakultetu političkih nauka, Univerzitet u Beogradu i Andi Bala i Megi Llubani iz Albanskog instituta za međunarodne studije.

   Kompletan rad na engleskom jeziku možete pročitati u dokumentu ispod.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •