•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Rodna ravnopravnost u vojsci i diplomatiji je put društva ka postizanju punih potencijala

  •  
  • Datum: 24. oktobar 2013.
   Na prvom predavanju u okviru BCBP serijala „Šampioni i šampionke različitosti" ambasadorka Australije u Srbiji Helen Študert je govorila o izazovima sa kojima su se suočavale žene ali i muškarci u vojsci Australije tokom perioda usvajanja i primene politika usmerenih ka poboljšanju položaj žena u vojsci.

   Predavanje u biblioteci BCBP privuklo je pažnju brojnih predstavnika sektora bezbednosti
   Predavanje u biblioteci BCBP privuklo je pažnju brojnih predstavnika sektora bezbednosti

   Cilj predavanja "Ne samo igra brojeva - lične perspektive o ženama, miru i bezbednosti" nije bio da se razgovara o politikama koje su usvojene u Australiji i da se one porede sa stanjem u Srbiji, već da na primerima iz prakse pokaže kako te politike utiču na svakodnevni život ljudi na koje se odnose. 

   „Nije sve u kvotama i broju žena u institucijama ili donošenju novih politika i institucionalnih mehanizama. Značajnije pitanje je na koji način sve to utiče na živote i karijere žena i muškaraca“, naglasila je direktorka BCBP Sonja Stojanović Gajić, otvarajući serijal predavanja o liderima u borbi za ravnopravnost.

    

   Žene u australijskoj vojsci su prisutne već od 1899. godine, ali do sedamdesetih godina 20. veka su bile angažovane u posebnim ženskim jedinicama. Tek nakon tog perioda one su integrisane u Vojsku Australije. Na izazove sa kojima su se suočavale žene tada ukazala je ambasadorka  Študert, koja je bila zaposlena u vojsci upravo u tom periodu (od 1978. do 1987. godine).

   „Politički imperativ u tom trenutku je bilo povećanje brojeva, ali to nije ništa značilo jer niko nije preispitivao sa kojim se izazovima suočavaju žene u vojsci. U tom trenutku mi nismo imale adekvatan trening ni opremu prilagođenu ženama kako bismo se suočile sa izazovima koji su nas čekali. Takođe, nije postojao ni najmanji balans između privatnog života i i karijere u vojsci“, rekla je Študert.

   Australijska ambasadorka i direktorka BCBP u razgovoru sa norveškim vojnim atašeom
   Australijska ambasadorka i direktorka BCBP u razgovoru sa norveškim vojnim atašeom

   Australijska ambasadorka je istakla da je veliki broj usvojenih dokumenata koji se odnose na poboljšanje položaja žena u vojsci Australije doveo do toga da više nema diskriminacije prilikom zapošljavanja na bilo kojoj poziciji, ali da je problem i dalje u tome što veliki broj muškaraca teško prihvata žene na vodećim mestima. „Stavovi se najteže menjaju. Tek nas očekuje dug put u cilju edukacije muškaraca o koristi koje imaju od žena u vojsci. Ali, to nije problem samo u Australiji. U mnogim državama još uvek vladaju patrijarhalna shvatanja i potrebno je puno vremena da se promene stavovi čitavog društva.“

   Ambasadorka je naglasila da je u Australiji usvojen i Nacionalni akcioni plan za sprovođenje rezolucije 1325 kako bi se osiguralo da se sve što je napisano na papiru sprovodi u praksi. Ona je dodala da je u kreiranju NAP bilo veoma značajno učešće nevladinog sektora sa kojima su organizovali dvomesečne konsultacije.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •