•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • BCBP u Prištini

  •  
  • Datum: 10. mart 2014.
   Tokom svog angažmana u Kosovskom Centru za bezbednosne studije, istraživači BCBP Maja Bjeloš i Bojan Elek sproveli su više od 20 intervjua kao deo njihovog terenskog rada na temu integracije srpskih policajaca sa severa Kosova u Kosovske policijske snage. Pored toga, kao gostujući istraživači oni su učestvovali u javnim događajima i gostovali u medijima.

   Istraživačica BCBP Maja Bjeloš bila je govornica na događaju koji je organizovao Kosovski centar za bezbednosne studije
   Istraživačica BCBP Maja Bjeloš bila je govornica na događaju koji je organizovao Kosovski centar za bezbednosne studije

   Maja Bjeloš i Bojan Elek su u Prištini intervjuisali glavne institucionalne aktere uključene u proces integracije srpskih policajaca u Kosovske policijske snage. Među njima su: predstavnici Kosovske policije, članovi parlamenta, policajci na severu, predstavnici OEBS-a i EULEKS-a. Takođe, oni su posetili policijsku stanicu u Gračanici, Kosovsku akademiju za javnu bezbednost u Vučitrnu i novoimenovanog načelnika Regionalne komande za Severno Kosovo u Mitrovici. Rezultat njihovog istraživačkog rada biće publikacija o procesu integracije policije, koja će početkom aprila biti predstavljena i u Beogradu i u Prištini.

   Pored istraživanja, tokom boravka u Prištini Maja Bjeloš je bila panelista na konferenciji na temu manjina u sektoru bezbednosti na Kosovu. Ona je analizirala uključivanje manjina u srpskoj policiji, fokusirajući se na albansku manjinu na jugu Srbije.

   „Proporcionalna zastupljenost manjina je posebno važna za rad policije u lokalnoj zajednici, pre svega u multietničkim zajednicama. Poverenje nacionalnih manjina stiče se kroz njihovu integraciju u policiju, na svim nivoima i u svim radnim mestima. Njihova integracija nije važna samo za izgradnju poverenja već takođe obezbeđuje policiji uvid u veštine neophodne za rad u multikulturalnim zajednicama“, rekla je Maja Bjeloš na konferenciji.

   Za temu srpsko-albanskih odnosa interesovanje su pokazali i mediji na Kosovu
   Za temu srpsko-albanskih odnosa interesovanje su pokazali i mediji na Kosovu

   Tokom angažmana u Kosovskom Centru za bezbednosne studije(KCSS) Bjeloš i Elek su takođe gostovali u televizijskoj emisiji na RTK2, novootvorenoj televizijskoj stanici koja svoj sadržaj emituje na srpskom jeziku. Gledaoci ove stanice su uglavnom članovi srpske zajednice južno od reke Ibar, a teme emisije su bile srpsko-albanski odnosi, predstojeći izbori u Srbiji i zabrinutost za bezbednost građana Srbije i Kosova zasnovana na istraživanju javnog mnjenja koje je BCBP sproveo u oktobru prošle godine.

   Prilikom dvonedeljnog boravka u Prištini, istraživači BCBP održali su predavanje na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Prištini pred predstavnicima Fakulteta i studentima zainteresovanim za bezbednosnu dinamiku u regionu. Tema njihovog izlaganja bila je srpska bezbednosna politika na Balkanu iz perspektive Teorije regionalnog bezbednosnog kompleksa.

   „Ovo predavanje retka prilika za studente sa Kosova da učestvuju u događaju kojim se srpske politike predstavljaju na nezavistan i racionalan način zasnovan na pravilnim argumentima. Ovo je korak napred za desekuritizaciju odnosa Srbija-Kosovo i približavanje mladih ljudi, koji nemaju prilike za direktnu komunikaciju i slobodnu razmenu ideja“, rekao je Bojan Elek.

   Istraživanje je sprovedeno u okviru projekta „Forum za bezbednosna istraživanja Beograd-Priština-Tirana“ koji se realizuje uz podršku Ministarstva inostranih poslova Norveške. Razmena ostraživača je omogućena kroz Program profesionalne razmene za poboljšani dijalog o javnim politikama koji organizuje Balkanski fond za demokratiju (BTD), a podržava Ministarstvo spoljnih poslova Velike Britanije.
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •