•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Uvođenje rodne perspektive u strateško planiranje i izveštavanje u MUP-u

  •  
  • Datum: 14. mart 2014.
   Upoznavanje sa značajem rodne perspektive u strateškom planiranju i sticanje konkretnih veština za primenu rodne analize prilikom izveštavanja o postignutim rezultatima Akcionog plana za sprovođenje strategije razvoja MUP-a bile su glavne teme seminara za analitičare/ke u Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP), održanog od 12. do 14. marta 2014. godine u hotelu Relax u Kovačici.

   Seminar je okupio analitičare i analitičarke iz 27 policijskih uprava širom Srbije
   Seminar je okupio analitičare i analitičarke iz 27 policijskih uprava širom Srbije

   Cilj seminara „Rodna analiza u strateškom planiranju i izveštavanju u policiji“ bio je da učesnicima/cama iz 27 područnih policijskih uprava u Srbiji koji su zaduženi za izveštavanje o rezultatima Akcionog plana za sprovođenje strategije razvoja MUP-a pruži konkretna znanja za primenu rodne analize u njihovom daljem radu.

   Direktorka BCBP Sonja Stojanović Gajić je upoznala učesnike/ce seminara sa osnovnim konceptima roda, pola i urodnjavanja (gender mainstraiming) i objasnila znacaj rodne perspektive u policijskom radu.

   Rod je važan za analiziranje stanja bezbednosti jer krivična dela nisu rodno neutralna i ona oslikavaju uloge koje muškarci i žene imaju u društvu. Međutim, pored roda potrebno je analizirati i drugekarakteristike koje utiču na bezbednosne potrebe pojedinca/ke, kao što su seksualna orijentacija, etnička pripadnost, socijalni status i uzrast“, navela je Stojanović Gajić.

   Koliko je pitanje roda važno i za žene i za muškarce polaznici/ce seminara mogli su bolje da razumeju kroz vežbu koja ispituje uticaj višestrukih identiteta na položaj pojedinca i pojedinke u društvu. Ova vežba je imala za cilj da ukaže da višestruki identiteti u društvu utiču na prava, mogućnosti i vrednosti pojedinca/ke.

   Seminar je obeležio veliki broj radionica i vežbi na konkretnim primerima
   Seminar je obeležio veliki broj radionica i vežbi na konkretnim primerima
    
   Značaj rodno osetljive statistike

   Razliku između rodno senzitivne i ostale statistike učesnicima/cama je objasnila šefica Odseka za socijalne indikatore, pravosudnu i rodnu statistiku Republičkog zavoda za statistiku (RSZ) Dragana Đoković Papić. Pored toga, ona je predstavila konkretne baze podataka i istraživanja koje vodi Republički zavod za statistiku koje mogu biti od koristiti zaposlenima u Ministarstvu unutrašnjih poslova za njihovo planiranje i analizu bezbednosnih fenomena.

   Korišćenjem rodno osetljive statistike povećava se razumevanje društvenih pojava i poboljšava njihova analiza’’, istakla je Đoković-Papić.

   Tatjana Vasić,  savetnica načelnika  Sektora  za analitiku, telekomunikacione i informacione telehnologije u MUP-u je učesnicima/cama predstavila institucionalne mehanizme za sprovođenje Nacionalnog Akcionog Plana za primenu Rezolucije SB UN 1325 Žene, mir bezbednost" u Srbiji.

   Na osnovu istraživanja analitičke grupe za praćenje sprovođenja NAP-a, Vasić je zaključila da kadrovska evidencija u MUP-u ne sadrži sve potrebne parametre za praćenje realizacije NAP-a, posebno u pogledu stručnog usavršavanja i edukacije žena, sistema nagrađivanja i karijernog sistema. 

   Strateško planiranje u Ministarstvu unutrašnjih poslova

   Vesna Radović iz Biroa za strateško planiranje u MUP-u je ukazala je na prednosti strateškog planiranja u policiji. Ona je detaljno predstavila proces praćenja i izveštavanja o rezultatima Akcionog plana za sprovođenje strategije razvoja MUP-a kako bi učesnici/e bolje razumeli proces planiranja u policiji, a zatim ga i primenili koristeći rodnu perspektivu. 

   Učesnici i učesnice su imali zadatak da rodno analiziraju stanje bezbednosti u nekoliko opština u Srbiji
   Učesnici i učesnice su imali zadatak da rodno analiziraju stanje bezbednosti u nekoliko opština u Srbiji

   Rezultati strateškog planiranja i izveštavanja treba da budu efikasne i sprovodljive  strategije kao i planovi koji daju jasne smernice za donošenje odluka u cilju oblikovanja ponašanja organizacije, istakla je Radović

   Tokom seminara učesnici/e su imali priliku da na praktičan način primene rodnu analizu na slučajevima krivičnih dela u Švedskoj i Srbiji. Pored toga, rodno su analizirali stanje bezbednosti saobraćaja i saradnju policije sa sredstvima javnog informisanja, nevladinim organizacijama i lokalnom samoupravom. Na ovaj način učesnici/ce su imali prilike da uvide konkretnu korist od rodne analize u svom daljem radu. 

   BCBP je ovaj seminar realizovao u okviru programa saradnje između Švedskog nacionalnog policijskog odbora (SNPB) i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije (MUP RS) 2013-2014, uz podršku Švedske međunarodne agencije za saradnju i razvoj (SIDA) II faza: Pružanje podrške implementaciji Strategije razvoja.  
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •