•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Ohrabriti građane i policajce da prijave korupciju

  •  
  • Datum: 30. april 2014.
   Za efikasnu borbu protiv korupcije u policiji neophodno je unaprediti sistem upravljanja ljudskim resursima, ojačati sektor unutrašnje kontrole, izvršiti depolitizaciju policije, ali i ohrabriti i građane i policajce da prijave slučajeve korupcije, zaključeno je na panel diskusijama održanim 28. i 30. aprila u Majdanpeku, Zrenjaninu i Bečeju.

   Tokom diskusija koje je BCBP organizovao sa partnerskim organizacijama iz A-COP grupe, istraživač BCBP Saša Đorđević istakao je neadekvatan sistem upravljanja ljudskim resursima kao jedan od najvećih rizika od korupcije u policiji.

   „Ne postoji dovoljno razvijen sistem oglašavanja slobodnih mesta u MUP-u. I policajci i građani smatraju da su političke i rodbinske veze presudne za zapošljavanje u policiji. Lista slobodnih radnih mesta u MUP-u ne postoji iako je predviđena zakonom. Imajući sve ovo u vidu, postavlja se pitanje kako će policija sprečavati korupciju u drugim institucijama, ako je i sama korumpirana“, istakao je istraživač BCBP.

   Policajci ne prijavljuju korupciju iz straha od premeštaja 

   Tokom diskusije održane u Zrenjaninu 30. aprila zaključeno je da su prvi korak u borbi protiv korupcije prijave i da treba ohrabriti građane i omogućiti im da bez posledica prijave korupciju. Zoran Bašić iz Društva protiv korupcije Zrenjanin istakao je da je u policiji prisutan zakon ćutanja i da se samo 25 procenata policajaca osmeli da prijavi korupciju u policiji.

   „Policajci ne bi prijavili krivično delo jer "svako svakog drži u šaci". Oni nemaju puno poverenja u svoje pretpostavljene, a zakon ih ne štiti u slučaju da žele da prijave neku kriminalnu radnju ili nepravilnost u radu svojih kolega. Policajci se plaše mogućih premeštanja na drugo radno mesto ili u drugu organizacionu jedinicu i toga što su ti premeštaji mogući i bez njihove saglasnosti. Pored toga, velika većina policajaca ne poznaje proceduru prosleđivanja prijave unutrašnjoj kontroli, što dodatno onemogućava otkrivanje zloupotreba u policiji“, istakao je Bašić.

   Učesnici diskusija su se složili da građani nemaju poverenje u institucije da će da reše problem korupcije, pa se zato i plaše da ga prijave. Osim toga, izrazili su stav da je nedovoljan broj prijava korupcije posledica strah od povezanosti policajaca sa kriminalnim grupama. Takođe, kao jedan od značajnih rizika od korupcije istaknut je i viskok nivo politizacije policije.

   „Čak 77% policajaca smatra da političari ometaju rad policije. Politizacija je jedan od glavnih uzroka korupcije u policiji. Problem predstavlja i činjenica da je Sektor unutrasnje kontrole policije pod uticajem ministra unutrasnjih poslova i nema autonomnost u radu“, istakao je izvršni direktor BCBP Predrag Petrović tokom diskusije održane 30. aprila u Bečeju.

   Curenje informacija - problem u policiji u Majdanpeku

   Dejan Škorić iz Resurs centra Majdanpek istakao je da je korupcija u policiji u tom gradu veoma prisutna, a da je za vreme akcije Grom uhvaćen samo jedan pijani vozač. On je prisutnima predstavio slučajeve korupcije u Majdanpeku koji se odnose na curenje informacija iz policije.

   Slučajevi korupcije u policiji izazvali su veliku pažnju građana Srbije
   Slučajevi korupcije u policiji izazvali su veliku pažnju građana Srbije

   „Jedan policijski službenik je svom prijatelju na USB snimio par filmova. Međutim, na toj USB memoriji nalazio se i zapisnik sa operativnim podacima koje je izneo policijski saradnik, a koje su se odnosile na lokalnog dilera narkotika. Ubrzo je ceo grad imao ovaj zapisnik, a doušnik je prestao da dostavlja informacije. Zbog ovoga niko nije odgovarao. Takođe, desilo se da su protiv jednog od policajaca podnete privatne krivične prijave zbog klevete, a kao dokaz je korišćen zapisnik izjave Odeljenju za zaštitu zakonitosti u radu, inače poverljivi dokument“, rekao je Škorić tokom diskusije održane 28. aprila u Majdanpeku.

   Organizaciju panel diskusija podržali su: Američka agencija za međunarodni razvoj(USAID) kroz program „Građansko društvo za budućnost“ kojim rukovodi Institut za održive zajednice(ISC) u okviru projekta „Partnerstvo za integritet u sektoru bezbednosti“ i Delegacija Evropske unije u Srbiji i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije kroz projekat „A-COP: Civilno društvo protiv korupcije u policiji“ kroz program „Podrška civilnom društvu 2011-2013“.
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •