•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • BCBP obučio predstavnike šest opština za istraživanje lokalne bezbednosti

  •  
  • Datum: 05. novembar 2014.
   U saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) BCBP je 5. novembra 2014. godine sproveo obuku anketara za istraživanje stavova građana o stanju lokalne bezbednosti u šest opština u Srbiji (Aranđelovac,Golubac, Niška Banja, Novi Pazar, Paraćin i Trgovište).

   Lokalne samouprave će po prvi put u decembru 2014. godine istraživati stavove građana o kvalitetu života u lokalnoj zajednici, perecpciji bezbednosti i sigurnosti građana, u kojoj meri su građani bili žrtve različitih krivičnih dela i koliko veruju lokalnoj policiji. Zbog toga je SKGO, u saradnji sa BCBP, organizovao obuku za predstavnike Aranđelovca, Golubca, Niške Banja, Novog Pazara, Paraćina i Trgovišta o tome kako da saznaju od građana šta ugrožava njihovu bezbednost u mestu u kome žive.

   Istraživačica BCBP Aurelija Đan naglasila je da će „ovo istraživanje pomoći da se unapredi bezbednost i sigurnost svih građana u njihovim lokalnim zajednicama“. Rezultati istraživanja će pokazati koliko su građani zadovoljni radom lokalne samouprave i policije na očuvanju i unapređenju bezbednosti i sigurnosti. Dobijeni rezultati će se uporediti sa zvaničnim podacima i evidencijama lokalnih samouprava i policije o bezbednosnim problemima u opštinama koje su učestvovale u istraživanju (broj i predmet žalbi građana lokalnim samoupravama, statistika izvršenih krivičnih dela na teritoriji šest opština u protekle dve godine i sl.). Na taj način će se uočiti razlike i dobre prakse u radu lokalnih samouprava, a opštine će moći preduzeti mere za unapređenje lokalne bezbednosti. Rezultati istraživanja će biti objavljeni u februaru 2015. godine.

   Istraživanje se radi po holandskom modelu “Monitor bezbednosti i sigurnosti”, koji se u Holandiji sprovodi svake (ili svake druge godine), počevši od 2008. godine. Obuka i istraživanje su realizovani u sklopu projekta “Program za lidere u oblasti bezbednosti i vladavine prava” koji sprovode VNG International i SKGO
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •