•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Radna grupa za azil i migracije nastavlja sa radom

  •  
  • Datum: 21. februar 2015.
   Zajedničke aktivnosti Radne grupe za azil i migracije usmerene su ka poboljšanju statusa i tretmana tražilaca azila i iregularnih migranata, i uspostavljanju jasne migracijske politike u skladu sa evropskim standardima.

   Biblioteka BCBP-a je mesto na kome vođena diskusija o problemima migracija
   Biblioteka BCBP-a je mesto na kome vođena diskusija o problemima migracija

   Prvi zajednički sastanak organizacija civilnog društva okupljenih u Radnu grupu za azil i migracije (engl. Policy Advocacy Group, PAG) održan je u petak 20. februara 2015. godine. Razmatran je plan aktivnosti delovanja grupe za predstojeći period.

   Na sastanku Radne grupe za azil i migracije učestvovali su: ASTRA, Balkanski centar za migracije i humanitarne aktivnosti (BCM), Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP), Beogradski centar za ljudska prava (BCHR), Grupa 484, Humanitarni centar za integraciju i toleranciju (HCIT), Inicijativa za razvoj i saradnju (IDC), Međunarodna mreža pomoći (IAN), Novosadski humanitarni centar (NHC) i PRAXIS.


   Koordinatorka PAG-a Miroslava Jelačić i pravna analitičarka Grupe 484 istakla je da će „fokus rada grupe u 2015. godini biti praćenje usvajanja i sprovođenja akcionog plana za poglavlje 24 i to u oblastima migracija, azila i kontrole granica“. U dokumentu definisane su ključne mere kojima će Srbija ispuniti preporuke koje je EU dala Srbiji u Izveštaju o analitičkom pregledu usklađenosti sa pravnim tekovinama Unije.

   Jedna od prvih aktivnosti, kako kaže Miroslava Jelačić, biće da „saznamo kakva su iskustva Hrvatske u ispunjavanju evropskih standarda u oblasti azila“. Zato će u martu biti organizovano predavanje docentkinje na Pravnom fakultetu u Zagrebu Goranke Lalić Novak o mogućnostima unapređenja sistema azila u Srbije na osnovu dosadašnjeg iskustva Hrvatske.

   U maju će PAG raditi na izradi pokazatelja uspešnosti sprovođenja akcionog plana za poglavlje 24, koji će biti osnova za praćenje procesa evropskih integracija Srbije u oblastima migracija, azila i kontrole granica.

   Kao i u prethodne dve godine, PAG će insistirati na izmenama Zakona o azilu i učestvovaće u javnoj raspravi. Inače, planirano je da novi Zakon o azilu bude usvojen početkom 2016. godine.

   Radna grupa za azil i migracije sprovodi svoje aktivnosti u okviru projekta „Umrežavanje i građenje kapaciteta za efektivniju migracionu politiku“ koga podržava Ambasada Kraljevine Norveške u Srbiji. Projekat sprovodi Grupa 484 u partnerstvu sa Beogradskim centrom za ljudska prava i Beogradskim centrom za bezbednosnu politiku.
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •