•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Omogućiti učešće civila iz BiH u mirovnim misijama

  •  
  • Datum: 12. maj 2015.

   Zakonska regulativa u vezi sa slanjem civila u mirovne misije bila je glavna tema panel diskusije „Kapaciteti Bosne i Hercegovine za učešće civila u mirovnim misijama“ koja je održana u Sarajevu je 12. maja 2015. godine. Na skupu je učestvovapo i istraživač Beogradskog centra za bezbednosnu politiku Marko Milošević

   Istraživač BCBP je predočio zakonsku regulativu u Srbiji, pre svega odredbe Zakona o vojsci i predložene amandmane na Zakon o policiji, kao i podzakonska akta koja definišu prava i obaveze učesnika u mirovnim operacijama.

   „Srbija je zakonom omogućila učestvovanje civila kako iz državne uprave, tako i iz privatnog i nevladinog sektora. Do sada jedino Ministarstvo unutrašnjih poslova ima svoje pripadnike u tri UN misije, na Kipru, Liberiji i na Haitiju“, naveo je Milošević.

   Generalni sekretar Centra za sigurnosne studije iz Sarajeva Denis Hadžović je tokom diskusije istakao da je potrebno sagledati zakonsku regulativu u BiH vezanu za upućivanje civila, državnih službenika, vojske i policije u međunarodne misije mira. Podsetio je da je taj zakon na snazi od 2004. godine i naglasio da su do sada samo vojska i policija učestvovale u mirovnim misijama.

   Gordan Bosanac iz Centra za mirovne studije je naglasio da je poenta u tome da u mirovne misije ne moraju ići nužno samo vojnici, jer današnje bezbednosne situacije, kako je istakao, zahtevaju i civile, ljude koji se bave građevinom, doktore, ljude koji se bave ljudskim pravima.

   Radni deo sastanka bio je posvećen razmatranju najboljih praksi u regionu u pogledu zakonske i podzakonske regulative, a prisustvovao mu je i Džon Karlsrud iz NUPI-ja, kao i Lisa Kirkengen iz NORDEM. Ona je predstavila praksu „baze eksperata“ (eng. roster) koju kreira i održava njena organizacija. Sastanku su prisustvovali i predstavnici Ekspertskog tima Vlade BiH kojima je predstavljena radna verzija „Mape puta“ za povećanje učešća civila u mirovnim operacijama.

   Sastanak u Sarajevu se organizuje u okviru istraživačkog projekta „Izgradnja civilnih kapaciteta zemalja Zapadnog Balkana za učešće u mirovnim operacijama“, koji je finansiralo Norveško ministarstvo spoljnih poslova.
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •