•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Civilno društvo ima značajnu ulogu u procesu evrointegracija Srbije

  •  
  • Datum: 21. jul 2015.
   Za Srbiju je u procesu evrointegracija od krucijalnog značaja da što više uključi organizacije civilnog društva, uvaži njihove primedbe i omogući da direktno utiču na kreiranje politika – zaključak je prvog sastanka Zajedničkog konsultativnog odbora civilnog društva između EU i Srbije.

   Srbiji su na putu evrointegracija od velikog značaja kapaciteti i ekspertiza organizacija civilnog društva, jedna je od glavnih poruka sa prvog sastanka Zajedničkog konsultativnog odbora civilnog društva između Evropske unije i Srbije (EU-Serbia Civil Society Joint Consultative Committee - JCC) održanog 21. jula 2015. godine u Beogradu.

   Sonja Stojanović Gajić, direktorka BCBP i članica JCC je naglasila da je za rešavanje gorućih pitanja u Srbiji izuzetno bitno što pre otvoriti pregovaračka poglavlja 23 i 24, kao i da je potrebno obezbediti potpunu transparetnost svih zvaničnih dokumenata u procesu pridruživanja jer je, kako je ocenila, do sada ta transparentnost bila selektivna.

   Nacionalni konvent o EU je bitan, ali ne i jedini mehanizam u pridruživanju Evropskog uniji. Jedna od takvih inicijativa je i koalicija prEUgovor, ali i druge mnogobrojne inicijative OCD, koje bi Vlada trebalo da tretira sa podjednakom važnošću“, istakla je Stojanović Gajić i kao bitne u procesu pregovora naglasila probleme slobode medija i suzbijanja korupcije.
   Tanja Miščević, šefica pregovaračkog tima Srbije sa EU izjavila je da će značajan broj izveštaja sa skrininga biti predstavljen do kraja 2015.godine, a da bi akcioni planovi za otvaranje poglavlja 23 i 24 trebali da budu spremni za slanje Evropskoj komisiji do kraja ovog meseca.
   „Akcioni planovi za poglavlje 23 i 24 objavljeni su na sajtovima ministarstava, a OCD pozvane da ih komentarišu“, izjavila je Miščević i naglasila značaj OCD u procesu evrointegracija. 

   Uloga JCC u budućnosti

   Na sastanku su postavljeni temelji budućeg rada JCC, čija je osnovna uloga kontrola pregovora Srbije sa EU kroz pokretanje relevatnih tema, davanje mišljenja i sastavljanje izveštaja koji bi trebalo da povećaju transparentnost pregovora i odgovornost državnih organa.

   Neke od budućih aktivnosti JCC-ja će biti i praćenje sprovođenja Mišljenja Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta o unapređenju transparetnosti i inkluzivnosti procesa priključenja EU, kao i sprovođenja Mišljenja Evropskog ekonomskog i socijalnog saveta o ulozi civilnog društva o odnosima EU-Srbija.

   Važne preporuke koje će JCC uputiti Vladi Srbije su poziv da finansijski podrži rad JCC kako bi ovo telo moglo da uspešno obavlja svoje zadatke, kao i da obezbedi učešće Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije u donošenju bitnih zakonskih propisa u sklopu pridruživanja Evropskoj uniji.

   Članovi JCC su izrazili interesovanje za imenovanje novog direktora Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, a istaknuto je da to treba biti kredibilna, nestranačka ličnost sa relevantnim iskustvom u civilnom sektoru, imajući u vidu značaj Kancelarije u koordinaciji odnosa OCD i Vlade Republike Srbije.

   Zaključak održanog sastanka je da će JCC nastojati da se kroz zajedničke izveštaje, deklaracije i mišljenja postavi kao značajan partner i učesnik u procesu pregovora Srbije sa EU, ali i kontrolor koji će postavljati teška pitanja i pokretati teme relevantne za čitav proces.  

   Izveštaj pripremila istraživačica BCBP Dunja Tasić

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •