•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Civilni kapaciteti u mirovnim operacijama kao efikasno oruđe za spoljnu politiku

  •  
  • Datum: 12. oktobar 2016.

   Srbija daje značajan doprinos očuvanju mira u svetu, ali dosadašnji nivo učešća u multinacionalnim operacijama i dalje nije dovoljan, naglasila je pukovnica Katarina Štrbac iz Ministarstva odbrane Srbije otvarajući ekspertsku diskusiju o većem učešću civilnih eksperata u mirovnim operacijama koja je održana 12. oktobra 2016. godine na šestom Beogradskom bezbednosnom forumu.

   U multinacionalne operacije upućuje se posebno pripremljeno osoblje što uzrokuje da u svim operacijama predstavnici Srbije budu prepoznati kao odlični vojnici i profesionalci u svom poslu, istaknuto je na skupu.

   „Pripadnici Ministrastva odbrane i Vojske Srbije su u toku prethodne godine, učestvovali u 11 multinacinalnih operacija, od čega su sedam pod mandatom UN i četiri vojne opracije EU. Do kraja 2016. godine planirano je učešće 720 naših vojnika”, kaže Štrbac.

   Sebastijan Dvoržak, šef međunarodnog tima za razvoj kapaciteta pri centru za međunarodne mirovne operacije u Nemačkoj, ukazuje da su konflikti u svetu danas kompleksni i imaju različite uzroke, koji se mogu rešiti dugoročno samo sa civilnim sredstvima, uz pomoć eksperata.

   Glavni analitičar Centra za mirovne studije u Hrvatskoj Gordan Bosanac ističe kako vojna rešenja nemaju više adekvatan odgovor na te izazove.

   „Vojska je važna da zaustavi i napravi primirje, ali mnogo više bi trebalo ulagati u vrstu civilne ekspertize spremnu da uđe u konfliktna područja. Civili uspostavljaju bilateralne odnose između dve zemlje i tada mogu uslediti dobre države transakcije”, zaključuje Bosanac.

   Istraživačica Centra za evropsku perspektivu Ivana Boštjančić Pulko smatra da je za male države u Jugoistočnoj Evropi, poput Slovenije, suštinski važno da pronađu svoju nišu kada je reč o ekspertizi koju nude i strateški pozicioniraju mali broj ljudi u civilnim misijama koje su ključne za interes države. Nakon toga je neophodno promovisati učešće u civilnim misijama i izgraditi brend koji će biti prepoznatljiv javnosti kod kuće, ali i na međunarodnom nivou.

   Sokol Bega, zamenik šefa jedinice za izveštavanje i političku analizu u Posmatračkoj misiji OEBS-a u Ukrajini smatra da postoji politička volja za većim brojem civilnih misija i angažovanjem civila različitih profila, što je evidentno kada je reč o misiji OEBS u Ukrajini.  

   Glavni zaključak diskusije je da zemlje Zapadnog Balkana u saradnji sa članicama EU, Slovenijom i Hrvatskom, treba da razviju sopstveni regionalni model za izgradnju civilnih kapaciteta umesto da se ugledaju na velike države, poput Nemačke, i preuzimaju njihove modele.

   Skup je deo istraživačkog projekta „Izgradnja civilnih kapaciteta zemalja Zapadnog Balkana za učešće u mirovnim operacijama“, koji se realizuje uz podršku Norveškog ministarstva spoljnih poslova.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •