•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • BCBP ponovo na listi najboljih istraživačkih centara na svetu u tri kategorije

  •  
  • Datum: 26. januar 2017.
   BCBP je na najpoznatijoj rang listi istraživačkih centara najbolje ocenjenih tink tenkova na temu odbrane i nacionalne bezbednosti, kao i na temu spoljne politike i međunarodnih odnosa.

   Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP) se već petu godinu nalazi među najboljim istraživačkim centrima na svetu na najpoznatijoj globalnoj rang listi Global Go To Think Tank Index.

   BCBP je za 2016. godinu rangiran kao:

   • 15. od svih iz Centralne i Istočne Evrope,
   • 56. na svetu u istraživačkoj oblasti Odbrana i nacionalna bezbednost i
   • 47. na svetu u istraživačkoj oblasti Spoljna politika i međunarodni odnosi.

   Univerzitet u Pensilvaniji (SAD) tradicionalno objavljuje najsveobuhvatniju godišnju rang listu vodećih istraživačkih centara iz celog sveta.

   Lista je proizvod višemesečnog istraživanja kojim je obuhvaćeno 6.846 istraživačka centra iz celoga sveta. U procesu nominovanja i ocenjivanja pored tink tenkova učestvovalo je više hiljada predstavnika univerziteta, instituta, vladinih, nevladinih, međunarodnih i donatorskih organizacija, kao i nezavisnih eksperata i novinara.  

   Mali broj tink tenkova uopšte bude nominovan za rangiranje svake godine, a posebno sa teritorije Balkana, stoga je ulazak na rang listu dostignuće samo po sebi.

   Neki od kriterijuma koji su korišćeni pri ocenjivanju organizacija su:

   • Kvalitet, posvećenost i ugled rukovodstva i zaposlenih;
   • Odnos sa kreatorima politika i ostalim političkim akterima;
   • Sposobnost za uključivanje novih glasova u proces kreiranja politika;
   • Mogućnost za kreiranje novih znanja i alternativnih ideja;
   • Kvalitet, broj i doseg istraživanja i analiza;
   • Medijska vidljivost;
   • Upotreba društvenih mreža u cilju povezivanja sa donosiocima odluka, novinarima i javnošću;
   • Uticaj na društvo.

   Global Go To Think Tank Index je odgovor Univerzitetu u Pensilvaniji (Program za istraživačke centre i civilno društvo) na veliki broj zahteva donosilaca odluka, donatora i novinara da se naprave liste najeminentnijih nacionalnih, regionalnih i internacionalnih istraživačkih centara. Organizacije su rangirane u 50 kategorija, prema regionu kome pripadaju, oblastima koje istražuju i posebnim rezultatima koje su ostvarile. 

    

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •