•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Neophodna bolja koordinacija EU, UN i OEBS u mirovnim operacijama

  •  
  • Datum: 22. maj 2017.

   Međunarodne organizacije bi trebalo da usklade strateške pristupe sprečavanju konflikata, kriznom menadžmentu i izgradnji mira u regionima u kojima su angažovane, najvažnija je preporuka EU CIVCAP konferencije, održane 18. maja 2017. godine na Univerzitetu u Mastrihtu.

   Koordinacija međunarodnih aktera, kao što su Evropska unija (EU), Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS), Ujedinjene nacije (UN) često zavisi od ličnih odnosa i neformalnih kontakata njihovih službenika, pokazale su studije slučajeva njihove saradnje u Jermeniji, Maliju i Kosovu. Uprkos tome, organizacije deluju u sinergiji i veoma često međusobno dele materijalne i ljudske resurse, zaključak je skupa.

   Na konferenciji je predstavljen Izveštaj o koordinaciji EU, UN i OEBS u prevenciji konflikata i izgradnji mira, čiji je koautorka istraživačica Beogradskog centra za bezbednosnu politiku Katarina Đokić. Na konferenciji je analizirala saradnju EU sa drugim akterima prilikom izgradnje mira na Kosovu.

   “Međunarodne organizacije na Kosovu često uzajamno sufinansiraju projekte ili čak preuzimaju praćenje projekata kada drugoj organizaciji nedostaje sredstava. Nije neobično da, na primer, jedna organizacija obezbedi stručnjake za pojedinu obuku, ali da nema novca za prateće studijske posete, koja se potom finansira od strane drugih međunarodnih organa”, naglasila je Đokić.

   Konferencija je organizovana u okviru istraživačkog projekta EU CIVCAP - "Sprečavanje i reagovanje na konflikte: Razvoj civilnih kapaciteta EU za održivi mir". Ovaj trogodišnji projekat je finansiran od strane EU programa za istraživanje i inovacije Horizon 2020 (Grant Agreement: 653227). Za više informacija, posetite: www.eu-civcap.net.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •