•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Učešće BCBP u demistifikaciji odnosa Srbije i NATO

  •  
  • Datum: 08. oktobar 2018.

    

   Uoči razgovora generalnog sekretara NATO Jensa Stoltenberga i predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koji će biti organizovan u ponedeljak 8. oktobra 2018. od 11.30h u hotelu Hajat u Beogradu kao poseban događaj u okviru Beogradskog bezbednosnog foruma, podsećamo na istraživanja i aktivnosti koje je Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP) realizovao u prethodne dve decenije u cilju demistifikacije odnosa između Srbije i NATO.

    

   PUBLIKACIJE

   Godina: 2018

   Značaj izgradnje interoperabilnosti Vojske Srbije za učestvovanje u multinacionalnim operacijama

   Autorka: Marija Ignjatijević

   Tema publikacije BCBP je saradnja Srbije i NATO usmerena na izgradnju interoperabilnosti Vojske Srbije kroz vojne vežbe i obuke. Unapređenje interoperabilnosti je od velikog značaja za učestvovanje u multinacionalnim operacijama, gde pripadnici Vojske Srbije moraju funkcionisati u sinergiji sa oružanim snagama drugih država.

    

   Godina: 2018

   Kragujevac kao ogled(alo): saradnja Srbije i NATO u oblasti ekonomije odbrane

   Autorka: Katarina Đokić

   Istraživačica BCBP analizirala je moguće koristi Srbije od međunarodne saradnje u oblasti ekonomije odbrane na primeru projekta demilitarizacije viškova ubojnih sredstava i unapređenje kapaciteta Tehničkog remontnog zavoda Kragujevac.

    

   Godina: 2018

   Zašto je važno da Vojska Srbije učestvuje u vojnim vežbama?

   Autorka: Marija Ignjatijević

   Istraživačica BCBP je objasnila je značaj vojnih vežbi za Vojsku Srbije i pružila pregled dosadašnjih učestvovanja u međunarodnim vojnim vežbama.

    

   Godina: 2018

   Saradnja sa NATO i odbrambena industrija Srbije

   Autorka: Katarina Đokić

   Istraživačica BCBP je u kratkim crtama predstavila realizovane, delimično realizovane i propuštene mere koje su propisane kroz Individualni akcioni plan partnerstva sa NATO (IPAP).

    

   Godina: 2018

   Projekat: „Demilitarizacija viškova ubojnih sredstava kroz NATO poverilački fond"

   Autor: Katarina Đokić

   Istraživačica BCBP je pružila kratak pregled projekta „Demilitarizacija viškova ubojnih sredstava kroz NATO poverilački fond“ Tehničko-remontnog zavoda Kragujevac.

    

   Godina: 2017

   Vreme je da se o odnosima Srbije i NATO razgovara na osnovu činjenica, a ne emocija

   Autorka: Marija Ignjatijević

   Istraživačica BCBP je analizirala javni diskurs u Srbiji na temu odnosa sa NATO.

    

   Godina: 2017

   Šta je Individualni akcioni plan partnerstva Republike Srbije i NATO?

   Urednica: Maja Bjeloš

   Autorka: Nevena Radosavljević

   Pojmovnik nudi osnovne informacije o tome šta predstavlja i sadrži Individualni akcioni plan partnerstva (IPAP) Srbije i NATO.

    

   Godina: 2017

   Šta saradnja sa NATO znači za učestvovanje Srbije u multinacionalnim operacijama?

   Urednica: Katarina Đokić

   Autorka: Dijana Žugić

   Republika Srbija je u svojim političkim dokumentima kao jedan od ciljeva politike odbrane istakla učestvovanje u multinacionalnim operacijama (MNO) i dostizanje interoperabilnosti sa sistemima odbrane država uključenih u NATO program Partnerstvo za mir. Pojmovnik ističe značaj Indidividualnog akcionog plana partnerstva (IPAP) za učešće Srbije u multinacionalnim operacijama, definiše interoperabilnost i analizira kako se ona postiže.

    

   Godina: 2017

   Šta saradnja sa NATO znači za namensku industriju?

   Urednica: Katarina Đokić

   Autor: Andrej Stefanović

   Individualni akcioni plan partnerstva Srbije i NATO (IPAP) ne obuhvata samo vojnu saradnju, već se odnosi i na veliki broj drugih javnih politika. U ovom pojmovniku BCBP predstavlja načine na koje sprovođenje IPAP-a može uticati na poslovanje namenske industrije Srbije.

    

   Godina: 2017

   Stavovi građana o spoljnoj politici Srbije

   Autori: Miloš PopovićSonja Stojanović Gajić

   Radna studija sumira ključne nalaze istraživanja javnog mnjenja o velikim silama i njihovom uticaju na Srbiju i tome kakvu spoljnu politiku Srbija treba da vodi. Ispitivanje je sprovedeno tokom januara 2017. na reprezentativnom uzorku od 1.403 stanovnika Srbije, bez Kosova.

    

   Godina: 2015

   Vojna neutralnost „čuva" birače u Srbiji

   Miroslav Hadžić

   Intervju na temu vojne neutralnosti je sa predsednikom Upravnog odbora BCBP uradio novinar Bojan Cvejić. Tekst je na italijanskom jeziku objavljen na portalu „L Indro".

    

   Godina: 2012

   Gde Ministarstvo odbrane vidi rizik od korupcije

   Autor: Marko Savković

   Istraživač BCBP analizira samoprocene integriteta Ministarstva odbrane Republike Srbije. Najpre je objašnjeno šta predstavlja proces samoprocene i šta iz njega možemo saznati, a zatim i šta tom procesu nedostaje, kao i šta predstoji nakon njega.

    

   Godina: 2012

   Građani Srbije između EU, Rusije i NATO

   Autori: Sonja Stojanović GajićZoran Krstić

   U radnoj studiji koja predstavlja izveštaj nastao na osnovu prvog dela istraživanja javnog mnjenja „Šta građani Srbije misle o svojoj i o bezbednosti Srbije" možete saznati stavove o evroatlantskim integracijama, tešnjoj saradnji sa Rusijom i vojnoj neutralnosti.

    

   Godina: 2012

   Zašto je Rusija protiv članstva Srbije u NATO?

   Autor: Milan Milenković

   Saradnik BCBP u autorskom tekstu objašnjava razloge zbog kojih se Ruska Federacija otvoreno protivi ulasku Srbije u NATO i kako to utiče na odluke političke elite po pitanju atlantskih integracija.

    

   Godina: 2012

   Raketni štit u Evropi: u potrazi za činjenicama

   Autorka: Katarina Đokić

   U analizi istraživačice BCBP saznaćete šta je raketni štit i kako on funkcioniše, i koje su posledice odluke NATO samita u Čikagu oko proglašenja operativne sposobnosti raketnog štita u Evropi na odnose sa Rusijom. Autorka zaključuje da se nikakav pomak ne očekuje pre predsedničkih izbora u Americi, a da li će do pomaka kasnije doći zavisiće u mnogome i od izbornih rezultata.

    

   Godina: 2011

   Strategijska vojna konferencija za partnere - o čemu se tu zapravo radi?

   Autor: Đorđe Popović

   Istraživač BCBP odgovorio je na pitanja šta je Strategijska vojna konferencija za partnere i da li se ova konferencija može nazvati NATO konferencijom, šta je Saveznička komanda za transformaciju, ko će učestvovati, šta je tema konferencije, zašto Srbija i da li je to uvođenje NATO saveza na mala vrata.

    

   Godina: 2010

   Sekvenca diskontinuiteta

   Autor: Marko Savković

   U tekstu objavljenom u Politici istraživač BCBP osvrće se na argumente u korist vojne neutralnosti koji se oslanjaju na noviju istoriju Srbije.

    

   Godina: 2010

   Jelena Radoman o odnosu Srbije i NATO: nova strategija ili ista stara politika?

   Autorka: Jelena Radoman

   Istraživačica BCBP u ovoj analizi objašnjava u čemu je "izuzetnost" Srbije kada je reč o odnosu sa NATO i prikazuje stanje diskursa u Srbiji.

    

   Godina: 2009

   Ekonomija i bezbednost

   Urednici: Jelena RadomanMiroslav Hadžić

   Zbornik predstavlja zbirku stručnih radova koji su predstavljeni na istoimenoj konferenciji u organizaciji BCBP. U centru pažnje učesnika Konferencije bila je veza između ekonomskog razvoja i nacionalne bezbednosti. Tim povodom oni su se, između ostalog, bavili teorijskim i metodološkim problemima izračunavanja ekonomske cene nacionalne bezbednosti, kao i razmatranjem potencijalnih ekonomskih i društvenih dobiti, ali i troškova integracije u NATO. U sklopu toga, otvorena je i debata o ekonomskoj i bezbednosnoj ceni vojne neutralnosti.

    

   Godina: 2009

   Srbija između NATO i Rusije

   Autor: Milorad Timotić

   Zamenik predsednika Upravnog odbora BCBP odgovorio je na pitanja o tome da li Srbija treba da postane članica NATO i koje joj prepreke stoje na putu, da li je to neophodno za pristupanje Evropskoj uniji, da li je zvanični koncept vojne neutralnosti Srbije adekvatna alternativa članstvu u NATO i da li članstvo u savezu može da utiče na rejting zemlje i strane investicije.

    

   Godina: 2007

   NATO: ZA i PROTIV

   Autor: Filip Ejdus

   Autor je u tekstu izložio neke od argumenata pristupanja Srbije NATO, a zatim odmerio njihovu snagu u svetlu aktuelne političke situaicije u Srbiji.

    

   Godina: 2006

   Javnost i Vojska

   Urednici: Milorad TimotićMiroslav Hadžić

   U zborniku "Javnost i Vojska" uvrštene su svodne studije članova projektnog tima BCBP nakon sedam krugova istraživanja, a pridodata su i tri teksta stranih eksperata. Domaćoj javnosti tako su predstavljeni i rezultati komparativnog istraživanja javnog mnjenja zemalja Evropske unije, kao i zasebno istraživanje stavova javnosti Slovenije.

    

   Godina: 2005

   Evroatlantski odnosi i borba protiv terorizma

   Autor: Mario Reljanović

   Saradnik BCBP analizirao je ulogu NATO i EU u ratu protiv terorizma nakon  terorističkog napada 11. septembra u SAD.

    

   Godina: 2005

   Jadranska povelja - saradnja, integracija, stabilnost

   Autor: Blagoje Ninčić

   Saradnik BCBP analizirao je „Američko-jadransku povelju o partnerstvu“ koju su 2. maja 2003. godine u Tirani potpisali ministri spoljnih poslova SAD, Albanije, Hrvatske i Makedonije, kao i obaveze koje proističu iz odredbi Povelje.

    

   Godina: 2004

   Istanbulski Samit NATO i Balkan

   Autor: Branislav Milinković

   Istanbulski skup NATO ima istorijski značaj za Srbiju i Crnu Goru pošto je, po prvi put, dobila poziv da prisustvuje samitu u svojstvu posmatrača. Poziv je nesumnjiva podrška opredeljenju SCG za učešće u evroatlantskim integracijama, ali i obaveza da se na tom putu istraje, pre svega ispunjavanjem preostalih uslova za članstvo u PzM i nastavkom reformi vojske, u analizi je istakao saradnik BCBP.

    

   Godina: 2004

   Makedonija u razbijenom ogledalu: referendumski izazovi

   Autorka: Biljana Vankovska

    „Postohridska Makedonija je bila ’osuđena’ na uspeh, jer bi u suprotnom kredibilitet velikih igrača bio doveden u pitanje. Međunarodna zajednica je, na kraju krajeva, stavila svoj potpis na Ohridski dogovor i proglasila kraj konflikta (ne shvatajući da je mir na papiru najlakse postići, a da teži deo zadatka tek dolazi).“

    

   Godina: 2003

   Bezbednosno uključenje SR Jugoslavije u evroatlansku zajednicu

   Urednici: Miroslav HadžićPhilipp Fluri

   Zbornik radova čine sabrane autorizovane diskusije i saopštenja sa međunarodne naučne konferencije „Izgledi za bezbednosno uključenje SR Jugoslavije u evroatlansku zajednicu", održane 21. i 22. septembra 2001. godine, u Beogradu, u organizaciji BCBP i radovi proistekli iz medjunarodnog seminara „SR Jugoslavija i Partnerstvo za mir - očekivanja i izgledi", koji je u organizaciji Instituta za evropske studije iz Beograda, održan od 16. do 18. janura 2002. godine, u Beogradu.

    

   Godina: 2003

   Partnerstvo za mir

   Autor: Vitek Novosielski

   Saradnik BCBP prikazao je šta NATO program Partnerstvo za mir (PzM) predstavlja, koji su mu ciljevi i na koji način se razvija, i kako se pristupa PzM.

    

   Godina: 2001

   Hroničan manjak bezbednosti - slučaj Jugoslavije

   Autor: Miroslav Hadžić

   Razgovore o bezbednosti Jugoslavije i Srbije treba iz ideološke, manipulativne i dnevnopolitičke ravni preneti u ravan strategijskog mišljenja, poručio je predsednik Upravnog odbora BCBP u predgovoru. Obrazložio je da bi to mogao da bude uvod u dugoročno predviđanje i planiranje bezbednosnih potreba, radi instaliranja instrumenata za konačnu uspostavu demokratskog, te time i bezbednog društva. Jedino se na ovaj način može da izbegne svođenje bezbednosnih dilema Srbije i Jugoslavije na lažno pitanje: ući ili ne ući u NATO, zaključio je Hadžić.

    

   AKTIVNOSTI

    22. februar 2018.

   Snažnijim partnerstvom do veće bezbednosti i prosperiteta

   Srbija na dobar način koristi dostupne mehanizme partnerstva sa NATO u pogledu vojnih vežbi i mirovnih misija, ali ne i za razvoj namenske industrije, istaknuto je na konferenciji o vojnoj saradnji koju je 22. februara 2018. u Ziri organizovao BCBP.

    

   14. jun 2017.

   Delegacija Parlamentarne skupštine NATO posetila BCBP

   Odnosi Srbije i NATO, sloboda medija i izgradnja demokratske kulture bile su glavne teme sastanka BCBP sa delegacijom Parlamentarne skupštine NATO, održanog u biblioteci BCBP 14. juna 2017. godine.

    

   08. mart 2017.

   Većina građana za EU ali i saradnju sa Rusijom, žele preciziranje politike neutralnosti

   Rezultati istraživanja BCBP pokazuju da je Srbija duboko polarizovano društvo i da je potrebno definisanje koncepta neutralnosti, kao i sveobuhvatna javna rasprava o Strategiji nacionalne bezbednosti, istaknuto je na konferenciji održanoj 8. marta 2017. godine u Beogradu.

    

   07. novembar 2014.

   BCBP u Vašingtonu o primeni Rezolucije 1325 u vojnim operacijama

   Rezolucija 1325 „Žene, mir, bezbednost" predstavlja prioritet u državama članica NATO i Partnerstva za mir, zaključeno je u Vašingtonu 6. i 7. novembra 2014. godine na drugoj konferenciji koja je imala za cilj da razvije indikatore za merenje napretka implementacije Rezolucije 1325.

    

   27. maj 2014.

   Rezolucija 1325 „Žene, mir, bezbednost" - prioritet u državama članicama NATO i Partnerstva za mir

   „Sprovođenje Rezolucije 1325 utiče na sve nas i ne treba da se shvata samo kao pitanje prava žena, već kao pitanje ljudskih prava.  Dakle, trebalo bi prevazići primenu kvota u sektoru bezbednosti i početi sa aktivnim menjanjem načina razmišljanja ljudi u odnosu na Rezoluciju 1325 Saveta Bezbednosti UN - Žene, mir i bezbednost", istakla je direktorka BCBP u pozdravnom govoru u okviru konferencije  „Uvođenje rodne perspektive: indikatori za primenu SB UN Rezolucije 1325 - Žene, mir i bezbednost".

    

   17. jul 2013.

   Srbija i NATO: vreme je za drugačiji diskurs

   U organizaciji Novog magazina, koji, kako se izrazila direktorka i glavna i odgovorna urednica Nadežda Gaće, proteklih meseci nastoji da (ponovo) otvori one teme koje se u našem društvu doživljavaju kao „zabranjene“, 17. jula je održan okrugli sto na temu „Da li će se menjati odnos Srbije i NATO posle početka pregovora o priduživanju EU“. Tim povodom, u drugom panelu, koji je bio posvećen stavovima predstavnika civilnog društva, gostima se obratila i direktorka BCBP Sonja Stojanović Gajić.

    

   12. jun 2013.

   Približiti građanima saradnju u oblasti odbrane

   Mirovne operacije predstavljaju jedno od ključnih mesta civilno-vojne saradnje u savremenim okolnostima, ali i pravi test sposobnosti za oružane snage budućnosti, stepen njihove obučenosti i interoperabilnosti, zaključak je okruglog stola „Budućnost bezbednosnih integracija: saradnja u oblasti odbrane i mirovne operacije" na kome je učestvovao istraživač BCBP Marko Savković.

    

   29. april 2013.

   Borba protiv terorizma u fokusu NATO radionice

   Stručnom istraživačkom radionicom ojačane su veze između univerzitetske i ekspertske zajednice i formirana je platforma za dalju saradnju sa eminentnim stručnjacima u oblasti borbe protiv terorizma. Na skupu je bilo govora o ulozi akademskog izučavanja terorizma, problemima koji prate tu naučnu disciplinu, metodološkom pristupu i doprinosu u borbi protiv terorizma. Ko-direktori radionice bili su Kasper Rekavek iz Poljskog instituta za međunarodne odnose i istraživač BCBP Marko Milošević, a realizovana je u okviru NATO programa Science for Prece and Secutiry (SPS).

    

   17. oktobar 2012.

   Opada podrška građana Srbije evroatlantskim integracijama

   Predstavljanje prvog dela nalaza istraživanja javnog mnjenja „Građani Srbije o bezbednosti " izazvalo je veliku medijsku pažnju i brojne priloge na ovu temu. Sve je manja podrška građana Srbije za ulazak u EU i sve više ljudi se protivi učlanjenju u NATO, dok je Rusija sve omiljenija, a vojna neutralnost najpoželjniji okvir bezbednosne saradnje - pokazalo je istraživanje javnog mnjenja Beogradskog centra za bezbednosnu politiku obavljeno tokom septembra 2012. godine.

    

   28. maj 2012.

   Građani i dalje imaju najviše poverenja u vojsku

   U anketi koju je Beogradski centar za bezbednosnu politiku organizovao drugu godinu za redom posetioci Sajma organizacija civilnog društva ponovo su izabrali Vojsku Srbije kao državnu instituciju u koju imaju najviše poverenja. Čak 70 odsto anketiranih je za saradnju sa NATO.

    

   16. maj 2012.

   NATO i kriza - globalni rizici zahtevaju globalnu saradnju

   Jedini način da se reaguje na globalne rizike koji pogađaju Srbiju kao i sve države sveta je globalna saradnja, a ona kroz različite oblike partnerstva može biti ostvarena i mimo članstva u vojnim organizacijama - glavni je zaključak debate koja je povodom predstojećeg NATO samita u Čikagu održana u biblioteci BCBP.

    

   14. jun 2011.

   Složena slika novog bezbednosnog okruženja u 21. veku

   BCBP bio je domaćin okruglog stola zatvorenog za javnost u kome su kao govornici učešća uzeli admiral Đampaolo di Paola, predsedavajući Vojnog komiteta NATO i Tanja Miščević, državna sekretarka Ministarstva odbrane Republike Srbije. Okrugli sto organizovan je kao jedan od pratećih događaja Strategijske vojne konferencije.

    

   01. novembar 2010.

   Četiri stotine studenata iz regiona raspravljalo o odnosima Srbije i NATO

   „Da bi smo činili promene, moramo ih najpre razumeti“, glasila je poruka organizatora četvrtog seminara studenata fakulteta političkih nauka iz regiona, „Srbija i NATO“. Seminar su otvorili ambasadorka SAD u Srbiji Meri Brus Vorlik, državni sekretar u Ministarstvu odbrane Republike Srbije Dušan Spasojević i izaslanik odbrane Kraljevine Norveške Esben As; u ime organizatora govorili su direktorka BCBP Sonja Stojanović, odnosno, predstavnici Centra za društveni dijalog i regionalne inicijative Branislav Nešović i Milan Krstić.

    

   28. april 2010.

   Martin Povejšil: korist od savezništva nadilazi cenu

   Martin Povejšil, ambasador Češke Republike pri NATO na skupu organizovanom u biblioteci BCBP govorio je o troškovima i koristima članstva u NATO, izazovima koji su pred planerima i donosiocima odluka u kontekstu usvajanja novog Strateškog koncepta ove organizacije i iskustvima Češke Republike, kako na putu evroatlantskih integracija, tako i po stupanju u članstvo, u prisustvu predstavnika diplomatskog kora, akademske zajednice i civilnog društva.

    

   27. jul 2009.

   Istraživači Centra učestvovali u radu seminara „Dinamika kolektivne bezbednosti - NATO u 21. veku"

   U organizaciji TransConflict Serbia i Programa za dijalog mladih, održan je 25. i 26. jula na Fruškoj Gori seminar „Dinamika kolektivne bezbednosti - NATO u 21. veku“. Među učesnicima seminara, koji je okupio veliki broj aktivista civilnog društva i mladih profesionalaca iz različitih oblasti, u cilju stimulisanja debate  o odnosu Srbije i NATO-a bili su i istraživači-saradnici Centra za civilno-vojne odnose (CCVO je 2010. promenio naziv u BCBP). Marko Savković je održao uvodno predavanje na temu „Koncept međunarodne bezbednosti i evoluirajuća uloga NATO-a“. Adel Abusara je održao predavanje na temu „Razvoj odnosa NATO-a i Evropske unije“

    

   10. april 2009.

   60 godina NATO saveza: partnerstvom u susret novim izazovima

   Nekoliko dana nakon 60. Samita šefova vlada i država NATO članica, Centar za civilno-odnose (CCVO je 2010. promenio naziv u BCBP) organizovao je diskusiju o ishodima Samita održanog u Strazburu i Kilu. Uvodne prezentacije održali su Jan Vlkovski, Politički oficir ambasade Češke Republike - ujedno NATO kontakt ambasade u Beogradu; Bredli Birs, Politički oficir ambasade SAD; pukovnik Peter Vince ispred NATO vojne kancelarije za vezu u Beogradu, kao i ambasador Milan Milanović, direktor Direkcije za Partnerstvo za mir u Ministarstvu spoljnih poslova Srbije.

    

   31. jul 2008.

   Da li Srbija treba da bude vojno neutralna - učesnici u raspravi ostali podeljenog mišljenja

   Javnu raspravu "Da li Srbija treba da bude vojno neutralna?" Centar za civilno-vojne odnose (CCVO je 2010. promenio naziv u BCBP) organizovao je u okviru projekta „Povećanje učešća građana u bezbednosnoj politici“. Raspravi je prisustvovao značajan broj predstavnika stručne javnosti, diplomatskog kora, civilnog društva i medija.

    

   27. septembar 2007.

   Štefan File u Centru: "Pristupanje Češke Republike NATO: naučene lekcije"

   Štefan File, stalni predstavnik Češke Republike pri NATO, posetio je Centar za civilno-vojne odnose (CCVO je 2010. promenio naziv u BCBP)i održao predavanje. Na osnovu iskustva pristupanja Češke Republike u NATO on je naučene lekcije grupisao u sledeće kategorije: političku, institucionalnu, zakonodavnu, odbrambenu, resursnu (od kojih se deo ticao ekonomskih, a deo ljudskih resursa), bezbednosne informacije, i javnu podršku.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •