•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Journal of Regional Security nastavlja da se razvija

  •  
  • Datum: 04. decembar 2018.

   Journal of Regional Security (JRS), čiji je Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP) jedan od osnivača, u novoj kategorizaciji naučnih časopisa Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja svrstan je u kategoriju M24 koja je po pravilniku izjednačena sa najboljim međunarodnim časopisima.

   Samo dva časopisa u široj oblasti Političke nauke mogu da dobiju ovu kategoriju,

   Od 2018. godine JRS uvršten je u bibliografske baze Srpski citatni indeks, Scopus,  EBSCO i ERIH Plus.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •