•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Pokrenuta platforma za lakše informisanje građana o pravosuđu

  •  
  • Datum: 10. jul 2019.

   Internet platforma Otvorena vrata pravosuđa kreirana je sa ciljem da omogući građanima lakše informisanje o pravosuđu. Na poverenje javnosti u pravosudni sistem pozitivno utiče razumevanje o načinu funkcionisanja sudova, a naročito uverenje da svako ima podjednake mogućnosti da traži i ostvari svoje pravo pred sudom i da su postupci za rešavanje sporova zakoniti i efikasni. Zbog toga je Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP) uz partnere učestvovao u kreiranju ove platforme.

   Građani kroz ovu platformu mogu dobiti pristup informacijama koje su im razumljive o načinu donošenja sudskih odluka.

   Kroz interaktivne blogove o pravosudnim temama građani će moći u okviru komentara da podele svoje mišljenje i postave pitanja predstavnicima pravosuđa.

   Platforma pruža građanima mogućnost korišćenja informativnih vodiča koji imaju za cilj da im olakšaju pristup do ostvarivanja svojih prava. Kroz seriju Vodiča, građanima su predočeni osnovni mehanizmi kako da neko svoje pravo koriste, ili kako da se snađu i koje su im dužnosti i obaveze u određenoj neželjenoj situaciji.

    Preko stranice “U mom mestu” građani mogu pristupiti interaktivnoj mapi pravosuđa i naći informacije o pružaocima pravosudnih usluga u svom mestu. Mapa Tematska otvorena vrata daje informacije o održavanju Tematskih otvorenih vrata u 15 opština i gradova u Srbiji i daje foto i info prezentaciju funkcionalnih delova sudova sa ciljem približavanja suda građanima u svojim sredinama.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •