•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Otvorena vrata pravosuđa u Šapcu

  •  
  • Datum: 30. avgust 2019.

   Tematska otvorena vrata “Zašto suđenja dugo traju” održana su 30. avgusta 2019. u Osnovnom sudu u Šapcu, sa ciljem da se građanima i građankama približi rad suda i tužilaštva. 

   Na skupu koji je moderirala istraživačica BCBP Jelena Pejić Nikić govorili su Milorad Maletić, vršilac funkcije Predsednika Osnovnog suda u Šapcu, Svetlana Dimitrijević, sudija Osnovnog suda u Šapcu i Agnesa Poč Vinčić, zamenica tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Šapcu.  

   Govornici su iz svojih perspektiva pokušali da građanima približe rad pravosudnih organa i objasne šta je to što otežava suđenja, zašto toliko dugo traju, i koji su razlozi sa kojima se susreću u svakodnevnom radu. 

   Milorad Maletić istakao je da je u prethodnom periodu rad suda značajno poboljšan, zbog čega je Osnovni sud u Šapcu dobio i Priznanje za doprinos unpaređenju efikasnosti i kvalitetu sudskog sistema 2017. godine.

   „Broj predmeta se drastično smanjio. Brzinu suđenja možemo pripisati i nesrazmernom broju sudija i predmeta, zatim materijalnoj situaciji koja dovodi građane u dužnička ropstva te se samim tim i povećavaju slučajevi suđenja zbog neplaćanja komunalija, neizmirenih kredita, nedozvoljenih minusa,“ napomenula je sudija Dimitrijević.

   Gospođa Poč Vinčić je iz ugla zamenika tužioca predočila koja su to nova zaduženja i obaveze koje su tužioci dobili uvođenjem novog Zakona o krivičnom postupku.

   „Tužilac je dobio mnogo više obaveza ali premalo ovlašćenja,“ obrazložila je Poč Vinčić.

   Oko 30 građana/ki Šapca je imalo priliku na kraju izlaganja panelista da prodiskutuje o svojim problemima i dilemama u vezi sa pravosuđem, a mnogi su se tek tokom ovog događaja upoznali sa tokom priprema i procesom suđenja i tužilačke istrage.

   Tokom diskusije zaključeno je da je potrebno raditi na povećanju građana u pravosudni sistem. Veliki broj njih izgubio je poverenje u pravosuđe jer nisu nailazili na adekvatne odgovore i zaštitu institucija kada su im se obraćali.

   U saradnji sa Vrhovnim kasacionim sudom i Osnovnim sudom u Šapcu, od juna 2019. godine, redovno se, tri puta godišnje, održavaju Tematska otvorena vrata u okviru projekta „Otvorena vrata pravosuđa“. Ona predstavljaju otvoreni forum za diskusiju sa građanima o načinu rada njihovog suda. Na taj način građani će imati priliku da upoznaju sud iz drugačije perspektive i kroz dijalog sa predstavnicima pravosuđa reše brojne dileme koje imaju kao realni ili potencijalni učesnici u sudskom postupku. Projekat je podržala Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID).
   Povezane teme:pravosuđe, građani
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •