•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • BCBP ostaje na listi najboljih istraživačkih centara na svetu u 3 kategorije

  •  
  • Datum: 30. januar 2020.

   Već osmu godinu za redom Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP) nalazi se u društvu najcenjenijih istraživačkih centara na svetu u oblastima bezbednosti, odbrane, spoljne politike i međunarodnih odnosa.

   Univerzitet u Pensilvaniji (SAD) tradicionalno objavljuje Global Go To Think Tank Index Report  -  najsveobuhvatniju godišnju rang listu vodećih istraživačkih centara (tink-tenkova) iz celog sveta.

   U oblastima odbrane i nacionalne bezbednosti, kao i spoljne politike i međunarodnih odnosa BCBP je najbolje ocenjeni tink-tenk iz regiona.

   U 2019. godini BCBP je rangiran kao:

   • 18. na listi svih tink-tenkova iz Centralne i Istočne Evrope,
   • 56. na svetu u istraživačkoj oblasti Odbrana i nacionalna bezbednost, i
   • 60. na svetu u istraživačkoj oblasti Spoljna politika i međunarodni odnosi.

   Mali broj tink-tenkova uopšte bude nominovan za rangiranje svake godine, a posebno sa Zapadnog Balkana, stoga je ulazak na rang listu dostignuće samo po sebi i čestitamo svim kolegama iz Srbije i regiona koje su se našle na ovogodišnjoj listi.

   Neki od kriterijuma koji su korišćeni pri ocenjivanju organizacija su:

   • Kvalitet, posvećenost i ugled rukovodstva i zaposlenih;
   • Odnos sa kreatorima politika i ostalim političkim akterima;
   • Sposobnost za uključivanje novih glasova u proces kreiranja politika;
   • Mogućnost za kreiranje novih znanja i alternativnih ideja;
   • Kvalitet, broj i doseg istraživanja i analiza;
   • Medijska vidljivost;
   • Upotreba društvenih mreža u cilju povezivanja sa donosiocima odluka, novinarima i javnošću;
   • Uticaj na društvo.

   Global Go To Think Tank Index je odgovor Univerzitetu u Pensilvaniji (Program za istraživačke centre i civilno društvo) na veliki broj zahteva donosilaca odluka, donatora i novinara da se naprave liste najeminentnijih nacionalnih, regionalnih i internacionalnih istraživačkih centara. U procesu nominovanja i ocenjivanja pored tink tenkova učestvovao je veliki broj predstavnika univerziteta, instituta, vladinih, nevladinih, međunarodnih i donatorskih organizacija, kao i nezavisnih eksperata i novinara. Organizacije su rangirane u 50 kategorija, prema regionu kome pripadaju, oblastima koje istražuju i posebnim rezultatima koje su ostvarile.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •