•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Ključno je da nova Procena pretnje od teškog i organizovanog kriminala (SOCTA) živi u praksi

  •  
  • Datum: 18. februar 2020.

   Revizija Akcionog plana za poglavlje 24, sa posebnim fokusom na borbu protiv organizovanog kriminala i borbu protiv droga bila je tema sastanka Radne grupe Nacionalnog konventa o EU za Poglavlje 24 i Pregovaračke grupe Vlade Srbije za pravdu, slobodu i bezbednost. Sastanak je održan 18. februara 2020. godine u Beogradu.

   Članica Upravnog odbora Beogradskog centra za bezbednosnu politiku (BCBP), koji koordinira RG NKEU za Poglavlje 24, Sonja Stojanović Gajić, otvorila je sastanak.

   „Borba protiv organizovanog kriminala i korupcije na visokom nivou i otklanjanje političkih uticaja na rad policije ključni su za napredak u okviru Poglavlja 24,“ istakla je Stojanović Gajić.

   Potrebna je efikasna saradnja organa za sprovođenje reda i tužilaštva, bolja usklađenost mera iz poglavlja 23 i 24, kao i kredibilnost dokaza (track record) u smislu uspešno izvedenih donetih pravosudnih presuda. Organizacije civilnog društva su i ranije ukazivale na ove aspekte, a to je prepoznala i Evropska komisija u svojim komentarima, zaključila je Stojanović Gajić.

   Zoran Lazarov, pomoćnik ministra unutrašnjih poslova i predsednik Pregovaračke grupe za Poglavlje 24 predstavio je ekspertsku misiju EU koja je boravila u Srbiji, rad na završetku Akcionog plana za Poglavlje24 i Proceni pretnje od teškog i organizovanog kriminala, i druge aktivnosti Ministarstva unutrašnjih poslova.

   Lazarov je istakao preporuke Ekspertske misije, koje je Stojanović Gajić sumirala u četiri oblasti. Prva obuhvata bolju saradnju tužilaštva i policije, dok se druga može nazvati osetljivim oblastima i odnosi se na presretanje komunikacija, ulogu službi bezbednosti u krivičnim istragama, i zaštitu i razmenu DNK podataka. Treća oblast odnosi se na strateško uvezivanje planova koje je MUP imao obavezu da razvije, a četvrta i najznačajnija odnosi se na inicijativu za izmene i dopune zakona koji se tiču krivično-pravnog postupka, u skladu sa aktivnostima u Poglavlju 24.

   Ono što je posebno analizirano u okviru Ekspertske misije jeste kapacitet organa za sprovođenje zakona u oblasti primene specijalnih mera i istražnih metoda, sa fokusom na tehničke standarde, gde smo i dobili preporuku za kupovinu određene opreme koja se odnosi na sprovođenje specijalnih istražnih metoda. Analizirane su i tehnike prikupljanje dokaza, pre svega baze DNK, ali i način pribavljanja i upravljanja samih uzrocima,“ objasnio je Lazarov.

   Jedna od preporuka glasi da je neophodna dodatna analiza stanja u delu koji se odnosi na presretanje komunikacije i uloge BIA u postupku, što je već predviđeno Akcionim planom, rekao je Lazarov.

   Nova Procena pretnje od teškog i organizovanog kriminala (SOCTA)

   Martina Miljković iz Uprave kriminalističke policije predstavila je glavne nalaze nove SOCTA-e i istakla da je fokus stavljen na to da preporuke budu primenljive u praksi.

   Istraživač BCBP Saša Đorđević istakao je da je ključna stvar da SOCTA zaživi u praksi. Đorđević je postavio pitanje da li se pretnja od organizovanog kriminala povećala ili smanjila u odnosu na prethodni petogodišnji period. Miljković je odgovorila da to što je smanjen broj organizovanih kriminalnih grupa ne znači da je smanjen organizovani kriminal.

   Potrebna bolja saradnja policije i tužilaštva

   Lidija Komlen Nikolić iz Udruženja tužilaca Srbije složila se sa potrebom za boljom saradnjom tužilaštva i policije, i podvukla da je potrebno da se tužioci u većoj meri upoznaju sa organizacijom MUP-a.

   „Odredbe Zakona o krivičnom postupku treba da se izmene. Pokazale su se neefikasne i ograničavajuće u velikom broju stvari, o čemu treba da se diskutuje planski,“ rekla je Komlen Nikolić.

   Potrebu za povezivanjem aktivnosti koje se odnose na poglavlja 23 i 24 naglasila je i Jovana Spremo iz YUCOM-a, koordinatorka Radne grupe NKEU za Poglavlje 23. Spremo se dotakla i nove metodologije proširenja EU.

   „Apelovala bih da u hodu govorimo o tome šta možemo da menjamo u poglavljima 23 i 24, ukoliko prihvatimo da primenjujemo novu metologiju. Gubljenje vremena na još jedan tehnički proces usklađivanjasa novom metodologijomnikome ne ide u prilog.Ne vidimo razlog ako već imamo smernice na šta će metodologija da se odnosi, da na tome ne radimo,“ istakla je Spremo.
   Nacionalni konvent o Evropskoj uniji je stalno, institucionalizovano telo u okviru koga se se vodi tematski strukturisana debata između predstavnika državne administracije, nevladinih organizacija, političara, stručnjaka, profesionalnih organizacija i šire javnosti o pristupanju Srbije Evropskoj uniji. NKEU se sastoji od 21 radne grupe koje tematski pokrivaju svih 35 poglavlja pravne tekovine EU. BCBP je koordinator Radne grupe za poglavlje 24.

    

    


    

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •