•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Istraživači CCVO učestvovali u radionici Bristolskog univerziteta

  •  
  • Datum: 20. jun 2007.
   Royal Fort House, sedište Instituta za napredne studije Bristolskog univerziteta
   Royal Fort House, sedište Instituta za napredne studije Bristolskog univerziteta

   Institut za napredne studije i Bristolski univerzitet organizovali su 19. juna radionicu pod nazivom „Iliberalna transformacija ili odložena tranzicija“. Sa namerom da se ostvari uvid u stanje u Srbiji sedam godina nakon pada Miloševića, na radionici je okupljena međunarodna grupa stručnjaka. Pitanje prisutno u vazduhu tokom čitave konferencije glasilo je, da li je tranzicija u Srbiji samo sporija od one koja je sprovedena u Centralnoj i Istočnoj Evropi, ili je poprimila sopstveni, iliberalni oblik.

   Radionicu su otvorili Denisa Kostoviceva i Tim Edmunds predstavljanjem dva teorijska okvira, da bi ih sledile prezentacije tranzicionih postignuća i izazova u političkom (Đorđe Pavićević), ekonomskom (Vil Bartlet) i bezbednosnom sektoru (Miroslav Hadžić). Popodnevna sesija je koncentrisana na pitanja integracije u Evropsku uniju (Džudi Bat), odnosa sa Haškim Tribunalom (Filip Ejdus), statusa Kosova (Sonja Stojanović) i socijetalne dimenzije tranzicije u Srbiji (Tim Džuda). Dogovoreno je da prezentacije budu objavljene u nekom od izdanja „Bezbednosti Zapadnog Balkana“.

   Sonja Stojanović, Miroslav Hadžić i Filip Ejdus su učestvovali u radionici ispred Centra za civilno-vojne odnose i Beogradske škole za studije bezbednosti.

   Filip Ejdus, izvršni direktor u CCVO i istraživač u BŠSB

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •