•  
    • Iskoristiti izbor poverenika za rešavanje ključnih problema
     • U fokusu

     • Datum: 22. jul 2019.
     • Iskoristiti izbor poverenika za rešavanje ključnih problema

     • Organizacije civilnog društva predlažu narodnim poslanicima da na sednici Narodne skupštine, koja počinje danas, iskoriste prisustvo kandidata za novog Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Milana Marinovića, i pomognu javnosti da sazna koji su stavovi kandidata u vezi sa rešavanjem ključnih problema u oblastima njegovog budućeg rada. Istovremeno, pozivamo gospodina Marinovića da javnost upozna sa svojim stavovima po ovim pitanjima i u ...

    • Komunalna (policija) milicija
     • U fokusu

     • Datum: 22. jul 2019.
     • Komunalna (policija) milicija

     • Postoji opasnost da komunalna milicija postane sredstvo zaštite vlasti, a ne brige o komunalnom redu. Zato treba otvoriti javnu raspravu o budućnosti ove službe koja će biti transparentna, participativna i inkluzivna, ukazao je istraživač BCBP Saša Đorđević.

    • Stavovi građana o otvorenosti sektora bezbednosti u Srbiji
     • U fokusu

     • Datum: 15. jul 2019.
     • Stavovi građana o otvorenosti sektora bezbednosti u Srbiji

     • Radna studija Beogradskog centra za bezbednosnu politiku izdvaja ključne nalaze istraživanja javnog mnjenja o javnosti podataka u sektoru bezbednosti, kao i informisanju građana o radu sektora i bezbednosnim temama. Istraživanje je sprovedeno u martu 2019. godine na reprezentativnom uzorku od 1030 stanovnika Srbije.

    • Pokrenuta platforma za lakše informisanje građana o pravosuđu
     • U fokusu

     • Datum: 10. jul 2019.
     • Pokrenuta platforma za lakše informisanje građana o pravosuđu

     • Internet platforma Otvorena vrata pravosuđa kreirana je sa ciljem da omogući građanima lakše informisanje o pravosuđu. Na poverenje javnosti u pravosudni sistem pozitivno utiče razumevanje o načinu funkcionisanja sudova, a naročito uverenje da svako ima podjednake mogućnosti da traži i ostvari svoje pravo pred sudom i da su postupci za rešavanje sporova zakoniti i efikasni. Zbog toga je Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP) uz partnere učestvovao u kreiranju ove ...

    • Važna pobeda civilnog društva u odbrani prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja
     • U fokusu

     • Datum: 04. jul 2019.
     • Važna pobeda civilnog društva u odbrani prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja

     • Organizacije civilnog društva i mediji imaju mogućnost da kao pravna lica podnose zahteve za pokretanje prekršajnog postupka u slučajevima kada im je povređeno pravo na slobodan pristup informacijama od javnog značaja, odlučio je Prekršajni apelacioni sud.  Ovim tumačenjem stavljena je tačka na dilemu zbog koje su prekršajni sudovi odbacivali desetine zahteva udruženja građana širom Srbije. Na Drugoj sednici svih sudija Prekršajnog apelacionog suda, održanoj 1. jula ...

    Iskoristiti izbor poverenika za rešavanje ključnih problemaKomunalna (policija) milicijaStavovi građana o otvorenosti sektora bezbednosti u SrbijiPokrenuta platforma za lakše informisanje građana o pravosuđuVažna pobeda civilnog društva u odbrani prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja
  •  
  •  
  •  
   
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •