•  
    • Misija i ciljevi
     • Misija i ciljevi

     • Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP) je nezavisni istraživački centar koji radi na unapređenju bezbednosti građana i društva, zasnovanoj na demokratskim principima i poštovanju ljudskih prava.

   •  
   •  
    • Usluge
     • Usluge

     • BCBP pruža tri vrste usluga građanima i donosiocima odluka: preduzima istraživanja, realizuje obrazovne programe i zagovara primenu praktičnih rešenja i politika.

   •  
   •  
    • Ljudi
     • Ljudi

     • BCBP je okupio grupu mladih i talentovanih istraživača i istraživačica. Saznajte više o njima, temama i projektima na kojima se angažuju i šta je najnovije što su napisali. Pročitajte više i o menadžmentu, Upravnom odboru, timu za komunikacije i ostalim članovima organizacije.

   •  
   •  
    • Partneri
     • Partneri

     • Pročitajte koje su to organizacije sa kojima posebno sarađujemo i koje su to mreže u čijem radu učestvujemo.

   •  
   •  
    • Projekti
     • Projekti

     • BCBP je sproveo više od 90 projekata sa ciljem pružanja podrške reformi oružanih snaga i drugih aktera sektora bezbednosti. Naši projekti su višedimenzionalni, pored istraživačke i obrazovne uloge, uključuju i javno zastupanje.

   •  
   •  
    • Izveštaji
     • Izveštaji

     • Pročitajte naše izveštaje o postignućima tokom proteklih godina, kao i finansijske izveštaje.

   •  
   •  
    • Istorija
     • Istorija

     • BCBP je od osnivanja 1997. prošao kroz četiri faze: mirovna i demokratizacijska agenda (do2000), šire razumevanje bezbednosti i bezbednosnih politika (do2006), istraživački inkubator-Beogradska škola za studije bezbednosti (do2009), konsolidacija u regionalni centar ekspertize (od2010). ...

   •  
   •  
    • 18 godina
     • 18 godina

     • Tokom 18 godina rada BCBP je organizovao 100 javnih događaja, objavio 300 publikacija, edukovao 18 generacija stažista, razvio saradnju sa državnim i međunarodnim institucijama i izgradio partnerstva organizacijama civilnog društva iz Srbije, sa Balkana i širom Evrope.

   •